Recent la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a avut loc o întălnire a studenților-jurnaliști cu redactorul-șef adjunct al revistei „Săptămîna” Constantin Olteanu, cunoscut ziarist și lider de opinie din Republica Moldova. La timpul respectiv Constantin Olteanu, fiind încă student în anul II la USM, specialitatea Jurnalism, a fost angajat, împreună cu alți doi colegi de-ai săi – Vsevolod Ciornei și Alexandru Canțâr, la ziarul „Tinerimea Moldovei”.

Discuțiile, care s-au desfășurat într-o atmosferă sinceră, s-au axat pe rolul mass-mediei în societatea contemporană, pe marginea complexității tematicii economice în presă și pe necesitatea formării unor specialiști, profesioniști în sensul adevărat al cuvântului, pentru a face față provocărilor perioadei pe care o parcurgem.

Viitorul presei depinde în mare măsură de cei care studiază jurnalismul astăzi. Iată de ce Constantin Olteanu i-a invitat pe viitorii ziariști să colaboreze cu redacțiile de presă, el însuși fiind gata să le acorde sprijinul și ajutorul necesar.

23316439_1510206222426688_6916560026533454614_n