Cursul Art jurnalism: Interviul în vederea realizării obiectivelor propuse, solicită implicarea studenților în activități practice reale, necesare producerii interviurilor, precum: identificarea intervievatului, stabilirea contactului, intervievarea, ierarhizarea și trierea materialului colectat și redactarea textului.

În această ordine de idei, astăzi, 06 martie, Părintele Octavian Moşin, paroh al Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din municipiul Chişinău, dr., conferenţiar universitar în Teologie, a ținut o prelegere filosofică despre valorile omului contemporan, despre necesitatea unui dialog spiritual cu Dumnezeu. Protagonistul a vorbit și despre cartea De la Suflet la Suflet : Cugetări creştine pentru omul de astăzi. Vol. 2, iar în a doua parte a întâlnirii studenții au venit cu un set de întrebări, având sarcina să realizeze un interviu informativ.

20180306_095436 20180306_095420

20180306_102451 20180306_102514(0)