Felicitări tuturor absolvenților!!!

Vei face cea mai bună alegere, dacă vei alege Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării!!!

Oferta educațională a FJȘC o puteți vedea aici:

Oferta Educaţională

Concursul de admitere se va desfăşura în trei sesiuni – sesiunea de bază şi două sesiuni suplimentare.

 Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 16 iulie – 25 iulie după cum urmează:

a. Depunerea actelor pentru participare la concursul de admitere – 16 iulie 2018 – 20 iulie.

b. Anunţarea rezultatelor preliminare – 21 iulie

c. Depunerea actelor în original – 21 iulie – 24 iulie

d. Anunţarea rezulatelor finale – 25 iulie.

 

N.B! Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii medii de specialitate şi diplomelor de studii superioare/licenţă se va efectua în baza următoarei formule de concurs: MC = 0,4MEA+ 0,6 MAS, unde: MC – media de concurs; MEA – nota medie a examenelor de absolvire.

http://usm.md/?page_id=43&lang=ro