Anunţ

Studenţii anului I F/R, facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Specialitatea Jurnalism şi procese mediatice

încep sesiunea de instruire

la data de 20.10.2018

      Decanatul FJŞC

Calendar academic2019