La sfârșitul verii, Dl Victor Moraru, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru–corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, a împlinit 65 de ani de la naștere. Întreaga sa activitate dl. Moraru V. și-a consacrat-o cercetării științifice și muncii didactice în domeniul științelor politice și proceselor mediatice. O perioadă considerabilă a fost decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, contribuind substanțial la modernizarea procesului de studii, la implementarea activă și creativă a principiilor procesului de la Bologna. În calitate de decan a fost inițiatorul și promotorul consecvent al ajustării învățământului jurnalistic din Republica Moldova la standardele europene. Dl V. Moraru a fost fondatorul unor noi specialități, cum ar fi Comunicarea și relațiile publice, al unor noi filiere de formare profesională în sectorul mediatic și comunicațional din țară.

Dl profesor V. Moraru este președinte al Seminarului de profil pentru examinarea tezelor de doctor și doctor habilitat, a pregătit 10 doctori în domeniu, mulți dintre ei activând la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Concomitent, V. Moraru continuă, prin cumul extern, activitatea didactică la facultate, consolidând, astfel, tradițiile frumoase ale colectivului.

Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării a consemnat jubileul prof. V. Moraru la ședința extinsă a Consiliului FJȘC la 27 septembrie curent. În acest context, contribuția dlui V. Moraru la dezvoltarea științelor politice și mediatice, la fortificarea învățământului jurnalistic din Republica Moldova a fost apreciată pe merit- Diploma de Onoare a USM.

42959644_1118781268280668_6085307761749393408_n 42885671_1912788945693571_2386881809364287488_n

42972633_2089130281350469_2174302720876347392_n 42922925_2204302339849751_20705796815847424_n