La 3 octombrie 2019, studenții anului întâi ai Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, specialitatea Jurnalism și procese mediatice, au participat la o ședință de informare despre drepturile și libertățile omului, organizată și susținută de reprezentantele Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova Natalia Vișanu, șef-Direcție Promovarea Drepturilor Omului și Comunicare a OAP și Ina Galan, șef-adjunct-Direcție Promovarea Drepturilor Omului și Comunicare a OAP.

În cadrul ședinței, studenții au fost informați despre Oficiul Avocatului Poporului și rolul acestuia în monitorizarea respectării și promovarea drepturilor omului, despre drepturile copilului și rezultatele investigațiilor pe acest subiect, realizate de Oficiul Avocatului Poporului. Totodată, ei au fost familiarizați cu cadrul relațional al jurnaliștilor în procesul de reflectare a evenimentelor din domeniul drepturilor omului, cu recomandările Ombudsmanului referitoare la felul în care jurnaliștii trebuie să abordeze acest gen de subiecte.

Organizatorii au specificat că informarea în domeniul drepturilor omului este una din priorități în activitatea Instituției Naționale Pentru Drepturile Omului – Oficiul Avocatului Poporului și au îndemnat studenții să colaboreze cu această organizație pentru a-și forma noi competențe și abilități de creație.

Lecția publică de avocatură populară face parte din șirul de evenimente dedicate celei de-a 40 aniversare a Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării.

image0 image1 image2