SUBIECTELE PENTRU EXAMENELE DE LICENȚĂ 2017, SPECIALITATEA JURNALISM


 1. Caracteristica şi particularităţile informaţiei de presă.
 2. Reguli şi tehnici de construcţie a textului publicistic informativ.
 3. Reguli şi tehnici de construcţie a textului publicistic analitic.
 4. Procesul de colectare a informațiilor şi de redactare ziaristică.
 5. Ştirea: definiţie, tipologie, structură, principii de realizare.
 6. Ştirea ca gen publicistic: caracteristici și particularităţi (în funcţie de canalul de difuzare).
 7. Modalități de redactare a știrii.
 8. Imaginea video şi producerea ei: sursele vizuale în programele de ştiri
 9. Interviul: definiţie, tipologie, structură, principii de realizare.
 10. Interviul ca gen publicistic: caracteristici și particularităţi (în funcţie de canalul de difuzare).
 11. Modalități de redactare a interviului.
 12. Corelaţia întrebare – răspuns în interviu. Tipologia întrebărilor.
 13. Reportajul: definiţie, tipologie, structură, principii de realizare.
 14. Reportajul ca gen publicistic: caracteristici și particularităţi (în funcţie de canalul de difuzare).
 15. Modalități de redactare a reportajului.
 16. Titlurile în scrierile jurnalistice. Definiţie, funcţionalitate, tipologie, elemente de redactare.
 17. Presa tipărită: tipologia publicațiilor periodice, caracteristici și particularități.
 18. Designul presei: aspecte conceptuale și funcționale.
 19. Jurnalismul radio și TV: tipuri de produse, caracteristici conceptuale și particularități funcționale.
 20. Jurnalul de televiziune ca gen publicistic.
 21. Tipurile de emisiuni radio şi TV. Principii generale de programare.
 22. Jurnalismul online: tipologie, caracteristici și particularități.
 23. Rețelele de socializare versus mass-media.
 24. Jurnalismul tradiţional versus New Media.
 25. Jurnalismul de agenție: tipuri de produse, caracteristici și particularități.
 26. Jurnalismul de investigaţie: caracteristică, elemente distinctive, tehnici.
 27. Jurnalismul economic: obiective, caracteristici și particularități.
 28. Jurnalismul social: obiective, caracteristici și particularități.
 29. Jurnalismul politic: obiective, caracteristici și particularități.
 30. Art jurnalismul: obiective, caracteristici și particularități.
 31. Fenomene şi tendinţe noi în evoluţia mass-mediei din Republica Moldova.
 • Aprobate la şedinţa Consiliului Facultăţii
 • Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
 •  din 8 februarie 2017