În atenția studenților anului III/ Licență

  • 24-28 aprilie, perioada de prezentare a dosarelor de la practica de licență. Practica se prezintă coordonatorului.
  • 2 mai, apărarea preventivă a tezelor de licență – 95%.
  • 8-15 mai, perioada de prezentare a tezelor copertate, la departamente.