Şef-departament
Valentin Dorogan
conferenţiar universitar, doctor
Birou 434

Laborant
Doina Iațîșin,
Birou 430, Telefon 067560009

Laborant
Antonela Puiu,
Birou 430, Telefon 067560009