Departamentul Comunicare și Teoria Informării

Şef-departament
Valentin Dorogan
conferenţiar universitar, doctor
Birou 434

Laborant
Doina Iațîșin,
Birou 430, Telefon 067560009

Laborant
Antonela Puiu,
Birou 430, Telefon 067560009

Specialitatea0321.2. Comunicare şi relaţii publice

Program de master  Relații publice și Publicitate

Specialitatea – 0322.1. Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

Program de master  Managementul Instituției Infodocumentare

Lista profesorilor