Departamentul Radio și Televiziune

Şef-departament
Andrei Dumbrăveanu,
conferenţiar universitar, doctor
Birou 402

Laborant superior
Marina Șova
Birou 402, Telefon 067560009


Laboratoare:

  1. Laboratorul instructiv radio
  2. Laboratorul instructiv TV
  3. Postul de radio on-line „Unda Liberă Terrabit”

Specialitatea –  0321.1 Jurnalism și procese mediatice

Program de master – Talk-show-ul radiotelevizat


Cadre Didactice: