Documentarul de televiziune

Program de master de profesionalizare

Documentarul de televiziune constituie o direcţie complementară a jurnalismului contemporan, obiectul de studiu a căruia este viaţa în dinamica dezvoltării sale şi reprezintă un mijloc şi un instrument eficient de stocare a anumitor secvenţe ale realităţii contemporane. Documentarul de televiziune este un domeniu cu metode, tehnici şi instrumente caracteristice, astfel că examinarea şi analiza acestora în vederea optimizării procesului de realizare a producţiei filmice este mai mult decât evidentă. De aici,  necesitatea unor studii superioare de masterat de profesionalizare în domeniul documentarului de televiziune.

Principalele obiective ale programului de master cu specializarea Documentarul de televiziune” (MP) sunt instruirea, pregătirea şi înarmarea jurnaliştilor cu cunoştinţe şi aptitudini practice în domeniul producţiei filmice şi al programelor documentare televizate; şi consolidarea proceselor de creaţie televizată. Conţinutul intrinsec al programului de master Documentarul de televiziune” (MP) îşi propune să ofere masteranzilor o pregătire aprofundată, de înalt nivel ştiinţific, atât în plan teoretic, cât şi în plan practic, pentru conceperea şi producerea documentarelor televizate, dar şi pentru analiza, evaluarea şi redactarea producţiei televizate.

 Perspective de amplasare în câmpul muncii: Deţinătorii diplomelor de master în domeniul documentarului de televiziune vor avea posibilitate să se angajeze în cadrul instituţiilor audiovizuale, studiourilor şi uniunilor de creaţie de profil, preocupate de producţia filmică documentară, în calitate de scenarişti, redactori şi producători de filme televizate, dar şi de experţi şi critici de artă documentară.

 

 Finalităţile programul de masterat profesional (MP)

Documentarul de televiziune”

Generice:

 • cunoaşterea, generalizarea şi interpretarea noilor teorii ale comunicării mediatice şi a doctrinelor moderne din domeniul ştiinţelor comunicării;
 • cunoaşterea şi aplicarea metodelor de cercetare cantitative şi calitative ale fenomenului mediatic contemporan şi identificarea căilor şi metodelor de utilizare a rezultatelor obţinute în practica curentă a mass-media;
 • identificarea fenomenelor şi tendinţelor din domeniul mediatic-comunicaţional;
 • stabilirea priorităţilor, ierarhizarea problematicii abordate;
 • cunoaşterea metodologiei cercetărilor în domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
 • cunoaşterea şi identificarea tendinţelor de dezvoltare a vieţii economice, politice, culturale şi spirituale a societăţii şi a modalităţilor de reflectare a lor prin mijloacele mediatice.

 Specifice:

 • realizarea proiectelor de cercetare a fenomenelor din domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
 • însuşirea culturilor informaţionale adecvate, deprinderilor de apropiere analitică şi sintetică faţă de problemele investigate;
 • utilizarea abilităţilor de analiză, sinteză, evaluare a informaţiei;
 • cunoaşterea şi aplicarea principiilor de organizare eficientă a muncii colectivelor redacţionale; formarea capacităţilor şi deprinderilor necesare de punere în valoare a potenţialului de creaţie al membrilor echipelor redacţionale;
 • însuşirea modalităţillor de elaborare, realizare şi evaluare critică a proiectelor mediatice;
 • implementarea noilor metode şi practici eficiente de optimizare a funcţionării instituţiei mediatice.