Talk-show-ul radiotelevizat

Programul de masterat profesional (MP)

 

Talk-show-ul radiotelevizat constituie o direcţie fundamentală a jurnalismului contemporan, obiectul de studiu al acestuia sunt fenomenele şi procesele de importanţă şi actualitate din variate domenii, precum politic, social, economic. Talk-show-ul radiotelevizat este un domeniu cu metode, tehnici şi instrumente caracteristice, astfel că examinarea şi analiza acestora în vederea optimizării procesului de realizare a dezbaterilor radiotelevizate este mai mult de cât evidentă, de aici, necesitatea unor studii superioare de masterat în acest domeniu.

Principalele obiective ale programului de master cu specializarea „Talk-show-ul radiotelevizat” (MP) sunt: instruirea şi pregătirea jurnaliştilor cu cunoştinţe şi aptitudini practice în domeniul dezbaterilor radiotelevizate şi a programelor de divertisment radiotelevizat; consolidarea proceselor de analiză şi sinteză radiotelevizată. Conţinutul intrinsec al programului de master „Talk-show-ul radiotelevizat” (MP) îşi propune să ofere masteranzilor o pregătire aprofundată, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, suficientă pentru conceperea şi producerea emisiunilor analitice, a dezbaterilor, dar şi pentru realizarea, evaluarea şi redactarea divertismentului radiotelevizat.

Perspective de amplasare în câmpul muncii: Deţinătorii diplomelor de master în domeniul talk-show-ului radiotelevizat vor avea posibilitate să se angajeze în cadrul instituţiilor audiovizuale, în calitate de redactori, comentatori, producători de programe analitice şi de divertisment radiotelevizat; moderatori – dezbateri radiotelevizate; prezentatori – programe de divertisment radiotelevizat.

 

Finalităţile programului de masterat profesional (MP)

Talk-show-ul radiotelevizat

Generice:

 • cunoaşterea, generalizarea şi interpretarea noilor teorii ale comunicării mediatice şi a doctrinelor moderne din domeniul ştiinţelor comunicării;
 • cunoaşterea şi aplicarea metodelor de cercetare cantitative şi calitative ale fenomenului mediatic contemporan şi identificarea căilor şi metodelor de utilizare a rezultatelor obţinute în practica curentă a mass-media;
 • identificarea fenomenelor şi tendinţelor din domeniul mediatic-comunicaţional;
 • stabilirea priorităţilor, ierarhizarea problematicii abordate;
 • cunoaşterea metodologiei cercetărilor în domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
 • cunoaşterea şi identificarea tendinţelor de dezvoltare a vieţii economice, socia-politice, culturale şi spirituale a societăţii şi a modalităţilor de reflectare a lor prin intermediul mijloacelor de informare.

 

Specifice:

 • realizarea proiectelor de cercetare a fenomenelor din domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
 • însuşirea culturilor informaţionale adecvate, deprinderilor de apropiere analitică şi sintetică faţă de problemele investigate;
 • utilizarea abilităţilor de analiză, sinteză, evaluare a informaţiei;
 • cunoaşterea şi aplicarea principiilor de organizare eficientă a muncii colectivelor redacţionale; formarea capacităţilor şi deprinderilor necesare de punere în valoare a potenţialului de creaţie al membrilor echipelor redacţionale;
 • însuşirea modalităţillor de elaborare, realizare şi evaluare critică a proiectelor mediatice;
 • implementarea noilor metode şi practici eficiente de optimizare a funcţionării instituţiei mediatice.