Specialitatea: Ştiinţe ale Comunicării

Specialitatea  Comunicare și Relații Publice

Specialitatea Comunicare și Relații Publice a fost creată pentru a răspunde unor noi provocări ale timpului.

Științele Comunicării, ca domeniu investigativ, pune în valoare ştiinţifică fenomenul omniprezent, multiform şi polivalent al comunicării, cercetează esenţele, evoluţiile şi retroacţiunile ei din diverse perspective: politologică, sociologică,  istorică, filologică; elaborează concepte, paradigme şi mecanisme în vederea eficientizării modului de organizare şi desfăşurare a ei.

Științele comunicării constituie un ansamblu de tehnici şi tehnologii de gestionare a socialului, a relaţiilor unei structuri sociale sau instituţionale cu mediul său extern şi intern.

Ca domeniu distinct al activităţii umane, cuprinde o diversitate remarcabilă de sfere de aplicare. Potenţialul lor comunicativ constituie o condiţie obligatorie a funcţionării eficiente a societăţii, a formării opiniei publice, precum şi a acţiunii umane în lumea valorilor conceptuale şi materiale.

Fenomenele recente de pe piaţa social-politică şi economică din Republica Moldova denotă interesul crescând al instituţionalizării faţă de acest sector. De aceea în prezent există o necesitate stringentă de a pregăti specialişti în domeniul ştiinţelor comunicării, mai ales în asemenea branşe cum ar fi relaţiile publice şi publicitatea.

Pregătirea în cadrul domeniului Ştiinţe ale Comunicării se efectuează, de asemenea, pe traiectul comunicării publice. Comunicarea publică reprezintă un fenomen comunicativ social complex şi pluridimensional. Ca acţiune comunicativă a actorilor sociali şi a publicului, comunicarea publică generează o gamă largă de fluxuri informative interactive. Între acestea se înscrie comunicarea instituţională dezvoltată de orice tip de instituţie în scopul validării sale sociale prin cultivarea unei imagini adecvate identităţii sale instituţionale; comunicarea societală a cărei iniţiator este autoritatea publică intenţionată să comunice cu cetăţenii; comunicarea mediatică realizată prin intermediul mass-mediei. În totalitatea ei, comunicarea publică asigură audibilitatea şi vizibilitatea socială. Astfel, comunicarea publică este un factor şi un atribut imanent al societăţii civile. De aceea nu este deloc întâmplător faptul că în prezent comunicarea publică constituie sfera de aplicare a resurselor intelectuale şi financiare ale majorităţii entităţilor din societatea  moldovenească.

Obţinerea competenţelor este concepută prin două modalităţi: una obligatorie, care urmează să asigure pregătirea teoretică de specialitate, şi alta practică, opţională, determinată de libera alegere a studenţilor în funcţie de interesele specifice. Potenţialul didactico-ştiinţific a instituţiei, prevăzut pentru a acoperi cursurile, permite în mare măsură asigurarea pregătirii specialiştilor în domeniul vizat. Concomitent, în formarea specialiştilor în Comunicare și Relații Publice sunt implicaţi, prin intermediul diferitelor tipuri de colaborări, specialişti din sfera practică, ceea ce permite corelarea programelor educaţionale în domeniu la necesităţile pieţei de muncă.