Specialitatea: Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică

Specialitatea: Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică

Specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică a fost creată pentru a răspunde necesităţilor reale de pregătire a specialiştilor în domeniul infodocumentar. Prin această formă de pregătire universitară, Republica Moldova se aliniază structurilor europene în domeniu, participând, de pe o poziţie calificată şi modernă, la organizarea naţională şi internaţională a transferului de informaţii şi documente.

Domeniul activităţii profesionale: ştiinţă şi practică infodocumentară, realizată de structuri specializate în oferirea informaţiei, precum biblioteci, arhive, muzee, furnizori de baze de date, instituţii editoriale, librării, centre de cultură şi instruire pentru diverse categorii de persoane (copii, tineri, adulţi, de vârsta a treia), birouri de documentare şi alte instituţii din sistemul infodocumentar subordonate administraţiei publice locale, centrale, inclusiv entităţilor comerciale şi instituţiilor non-guvernamentale.

Obiectul activităţii profesionale: gama serviciilor informaţionale în regim tradiţional şi electronic, documentare; diferite categorii de utilizatori individuali, colectivi şi instituţionali. Obiectivele şi direcţiile activităţii profesionale: crearea, administrarea şi evaluarea serviciilor informaţionale, documentare, inclusiv livrarea serviciilor informaţionale în mediul electronic, furnizarea serviciilor de informare utilitare.

Titlul de „Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării” le va permite absolvenţilor să se afirme ca: experţi în transferul de informaţii, organizatori şi manageri de structuri şi sisteme infodocumentare, bibliotecari, documentarişti, bibliografi, coordonatori de proiecte comunitare, administratori de servicii de informaţii publice, formatori în informare şi documentare; difuzori/distribuitori de carte; arhivari etc.

Absolvenţii specialităţii vor avea următoarele posibilităţi de angajare în câmpul muncii: biblioteci publice şi şcolare, arhive, muzee, centre şi birouri de informare, librării, edituri, centre comunitare, structuri ale administraţiei publice locale, centre de documentare şi alte instituţii infodocumentare.

Disciplinele din planul de studii sunt eşalonate în conformitate cu concepţia pregătirii specialistului în Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică, asigurând formarea competenţelor profesionale, realizată prin corelarea componentei de orientare socio-umanistică (Filosofia şi Logica comunicării, Sociologia comunicării, Psihologia comunicării, Politologie), componentei generale (Limba străină pentru comunicare, tehnologiile informaţionale de comunicare), cât şi componentei de discipline fundamentale (Introducere în ştiinţele comunicării, Introducere în ştiinţe ale informării, Organizarea informaţiei şi taxonomia cunoaşterii, Prelucrarea informaţiei, Produse şi servicii infodocumentare, Teoria şi tehnica redactării, Utilizatorii de informaţie, Dezvoltarea colecţiilor, Introducere în teoria, organizarea şi tehnologia bibliografiei, Legislaţia şi deontologia comunicării, Platforme mediatice digitale). Componentă de orientare spre specialitate include modulele: Resurse informaţionale, Bibliografia naţională, Arhivistica, Management instituţiei de comunicare, Servicii de referinţe şi servicii informaţionale, Limbaje de indexare, Relaţiile publice ale bibliotecii, Managementul animaţiilor culturale în bibliotecă, Incluziunea socială a bibliotecii etc.

Ciclurile obligatorii sunt completate cu cele opţionale, determinate de libera alegere a studenţilor, îmbinând, astfel, asigurarea unui nivel înalt de pregătire profesională cu interesele specifice ale viitorilor licenţiaţi. Astfel, pregătirea teoretică şi practică reprezintă un complex de competenţe care corespund cerinţelor pieţii de muncă.