Comunicare Publică

Comunicare Publică

 Program de master de cercetare

Comunicarea publică reprezintă un fenomen comunicativ social complex şi multidimensional. Ca acţiune comunicativă a actorilor sociali, diverşi şi numeroşi, pe de o parte, şi a publicului eterogen, pe de altă parte, comunicarea publică generează o gamă largă de fluxuri interactive. În ansamblu, comunicarea publică are menirea să asigure audibilitatea şi vizibilitatea socială. Astfel, comunicarea publică este un factor şi un atribut imanent al societăţii civile, anume pe aceste aspecte se pune accentul în cadrul orelor la programul respectiv de master, pe studierea aprofundată a comunicării instituţionale, dezvoltată de orice tip de instituţie; comunicarea societală a cărei iniţiator este autoritatea publică intenţionată să comunice cu cetăţenii; comunicarea mediatică ce se realizează prin intermediul mass-media; comunicarea politică ca modalitate de relaţionare a actorilor politici şi a publicului elector în diferite scopuri; comunicarea comercială care soluţionează o multitudine de probleme proprii marketing-ului şi managementului economic.

Absolvenţii acestui profil vor avea posibilitate să lucreze în calitate de:

  • manager (în serviciile de informaţie şi reclamă);
  • purtător de cuvânt;
  • creator de imagine;
  • referent;
  • consultant în serviciul de comunicare;
  • specialist al serviciului de presă;
  • creator de imagine,
  • purtător de cuvânt.