Biblioteci digitale și servicii informaționale

Programul de masterat profesional (MP)

Biblioteci digitale și servicii informaționale

La baza tuturor revizuiri pe care bibliotecile trebuie să le întreprindă stau elemente precum explozia informaţională, dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor informării şi comunicării, nevoile de informare tot mai specializate şi mai complexe ale utilizatorilor etc. Dezvoltarea tehnologică a încurajat crearea unor servicii de bibliotecă moderne, ca şi modificarea celor tradiţionale. Tendinţele actuale privind constituirea Societăţii Cunoaşterii şi a Societăţii Informaţiei, rolul tehnologiilor informaţionale şi infodocumentare în toate domeniile de activitate, precum şi posibilităţile de angajare în câmpul muncii demonstrează necesitatea pregătirii specialiştilor care să contribuie la organizarea şi gestionarea bibliotecilor digitale, precum şi pregătirii specialiştilor capabili să presteze servicii în mediul digital. Programul de master Biblioteci digitale şi servicii informaţionale propune să ofere masteranzilor o pregătire aprofundată, de înalt nivel ştiinţific, atât în plan teoretic, cât şi în plan aplicativ. Programul de master este axat pe studierea într-un mod consistent şi aprofundat a managementului informaţiei şi al documentelor; a bibliotecilor digitale şi a dreptului de autor; a utilizatorilor serviciilor informaţionale în mediul digital, politicii culturale şi informaţionale; a gestiunii informaţiei în societatea contemporană; a serviciilor informaţionale digitale etc.

Absolvenţii programului de masterat pot opta pentru diverse posturi, precum: inginer informaţie tehnico-ştiinţifică; specialist ocrotirea informaţiei; administrator de reţele şi resurse informaţionale; gestionarul documentelor unei instituţii; specialist în cercetarea informaţiei; expert în supravegherea tehnologica, informaţionala şi inginerie documentara; specialist în arhivare electronica; specialist ai transferului informativ şi cognitiv; administratorul serviciului electronic de informaţie ş.a.

Finalităţile programului de masterat profesional (MP)

Biblioteci digitale şi servicii informaţionale”

Generice:

 • comunică ideilor, problemelor şi soluţiilor atât audienţei specializate, cât şi celei nespecializate;
 • demonstrează capacităţii de a munci în cadrul unei echipe interdisciplinare;
 • evaluează critică a situaţiilor profesionale, principiilor şi metodelor de concepere şi organizare/creare a unei instituţii infodocumentare;
 • demonstrează capacităţii de adaptare la schimbări;
 • cercetarea problemelor în domeniul ştiinţelor informării.

Specifice:

 • organizarea şi gestionarea activităţii instituţiei infodocumentare în mediul digital;
 • proiectarea, realizarea şi evaluarea strategiei de marketing a bibliotecilor digitale;
 • valorificarea noilor tehnologii, instrumente şi servicii de informare digitală;
 • elaborarea proiectelor, metodelor şi mecanismelor de optimizare a serviciilor bibliotecilor digitale;
 • elaborarea şi gestionarea proiectelor pentru bibliotecile digitale;
 • asumarea deciziilor strategice şi evaluarea critică a situaţiilor de problemă;
 • diagnosticarea infrastructurii bibliotecilor digitale;
 • aplicarea abilităţilor manageriale de soluţionare a problemelor specifice domeniului de formare profesională;
 • dezvoltarea tehnicilor electronice de informare şi tehnologii Web;
 • crearea, stocarea şi arhivarea fondurilordocumentare digitale.