Managementul Instituției Infodocumentare

Programul de masterat profesional (MP)

Managementul Instituției Infodocumentare

Dinamica dezvoltării informaţiei la toate nivelurile, naţional, regional şi global, a antrenat modificări substanţiale în domeniul tehnologiei legate de achiziţionarea, prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiilor precum şi în relaţiile cu utilizatorii. Această mare tehnologie înseamnă şi o informaţie de mai bună calitate, dar şi noi produse pentru utilizatori. Ea are un rol important şi în schimbarea mentalităţii deprinderilor oamenilor legate de rolul şi valoarea informaţiei.

Programul de master Managementul instituţiei infodocumentare îşi propune formarea specialiştilor în administrarea structurilor infodocumentare, gestionarea resurselor instituţiilor infodocumentare, cercetarea şi analiza sferei infodocumentare. Misiunea programului Managementul instituţiei infodocumentare îl constituie pregătirea unor profesionişti cu înaltă calificare în domeniile cerute în prezent pe piaţa muncii de către instituţiile infodocumentare atât în sectorul de stat, cât şi cel privat. Programul de master Managementul instituţiei infodocumentare propune să ofere masteranzilor o pregătire aprofundată, de înalt nivel ştiinţific, atât în plan teoretic, cât şi în plan aplicativ. Programul de master este axat pe prezentarea într-un mod consistent şi aprofundat a managementului şi marketingului instituţiei infodocumentare; a metodelor şi tehnicilor de cercetare în domeniul infodocumentar; a politicii şi strategiei de dezvoltare a colecţiilor, politicii culturale şi informaţionale; a gestiunii informaţiei în societatea contemporană; a culturii şi practicii calităţii serviciilor bibliotecii etc.

Absolvenţii programului de masterat pot opta pentru diverse posturi, precum: specialist în ocrotirea informaţiei; director / şef de bibliotecă; șef centru / oficiu / serviciu în domeniul infodocumentar; șef fonduri de informaţie; manager (în alte compartimente [servicii] funcţionale); gestionarul circuitului documentar; profesor documentarist; formator în informare şi documentare; gestionarul documentelor unei instituţii; specialist în cercetarea informaţiei ş.a.

 

Finalităţile programului de masterat profesional (MP)

Managementul instituţiei infodocumentare”

 

Generice:

 • comunică ideilor, problemelor şi soluţiilor atât audienţei specializate, cât şi celei nespecializate;
 • demonstrează capacităţii de a munci în cadrul unei echipe interdisciplinare;
 • evaluează critică a situaţiilor profesionale, principiilor şi metodelor de concepere şi organizare/creare a unei instituţii infodocumentare;
 • demonstrează capacităţii de adaptare la schimbări;
 • cercetarea problemelor în domeniul ştiinţelor informării.

 

Specifice:

 • organizarea şi gestionarea activităţii instituţiei infodocumentare;
 • proiectarea, realizarea şi evaluarea strategiei de marketing a instituţiei infodocumentare;
 • valorificarea noilor tehnologii, instrumente şi servicii de informare tradiţională şi digitală;
 • elaborarea proiectelor, metodelor şi mecanismelor de optimizare a resurselor financiare ale organizaţiei infodocumentare;
 • elaborarea şi gestionarea proiectelor pentru instituţia infodocumentară;
 • asumarea deciziilor strategice şi evaluarea critică a situaţiilor de problemă;
 • diagnosticarea mediului intern al instituţiilor din sistemul infodocumentar;
 • aplicarea abilităţilor manageriale de soluţionare a problemelor specifice domeniului de formare profesională;
 • dezvoltarea tehnicilor electronice de informare şi tehnologii Web;
 • crearea, stocarea şi arhivarea fondurilordocumentare digitale.