Relaţii Publice şi Publicitate

Relaţii Publice şi Publicitate

 Program de master de profesionalizare

Cunoştinţele şi competenţele profesionale obţinute în cadrul programului de master Relaţii publice şi publicitate vor dezvolta şi vor consolida calificarea profesională obţinută la ciclul I. Din această perspectivă, instruirea la această treaptă va cuprinde realizarea investigaţiilor ştiinţifice de profil şi elaborarea unor proiecte profesionale în materie de relaţii publice şi publicitate. Misiunea corpului didactic care este antrenat în realizarea programului de master, constă în a pregăti specialişti de înaltă calificare în domeniul respectiv, care, prin nivelul lor de competenţă, vor putea concura, eventual, pe piaţa muncii din ţară şi de peste hotarele ei. După încheierea studiilor, absolvenţii în relaţii publice şi publicitate vor putea accede pe piaţa muncii în calitate de lectori universitari, colaboratori ştiinţifici, manageri în serviciile de informaţie şi reclamă, referenţi, consultanţi în serviciile de comunicare, conducători de organizaţii umanitare.

 

Programul de master oferă:

 • Cunoştinţe specializate în domeniul ştiinţelor comunicării, care formează bază activităţii şi gândirii profesionale, necesară realizării cercetărilor originale în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii;
 • Cunoştinţe specializate din domeniul de formare profesională care ar servi drept bază a unei gândiri sau cercetări originale;
 • Analiză / atitudine critică faţă de cunoştinţele din domeniul ştiinţelor comunicării şi faţă de cunoştinţele din diferite domenii adiacente;
 • Abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor comunicării;
 • Gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă din instituţiile comunicaţional-mediatice care pot fi complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice;
 • Asumarea responsabilităţii pentru a contribui la însuşirea cunoştinţelor şi practicilor profesionale şi/sau pentru a revizui performanţele strategice ale specialiştilor.

 

Absolvenţii acestui profil vor avea posibilitate să lucreze în calitate de:

 • specialişti în comunicare publică, inclusiv: a) în relaţii publice; b) în activitate publicitară; c) în marketing publicitar;
 • manager (în serviciile de informaţie şi reclamă);
 • purtător de cuvânt;
 • referent;
 • specialist al serviciului de presă;
 • specialist agenţie reclamă publicitară;
 • şef secţie (informaţie şi reclamă);
 • consultant în serviciul de comunicare.
 • creator de imagine;
 • relaţionist;
 • şef serviciu relaţii cu publicul.