Jurnalism

Specialitatea Jurnalism și Procese Mediatice

Jurnalismul a apărut, s-a dezvoltat şi continuă să se afirme ca un domeniu definitoriu pentru comunitatea umană. El constituie o importantă sferă de activitate socială şi politică, un mijloc eficient de informare şi de comunicare, un instrument ideal de formare şi de studiere a opiniei publice. În acest context, programul de studiu se face important în vederea asigurării logicii şi consecutivităţii procesului instructiv-didactic în domeniul jurnalismul şi a coordonării direcţiilor de cercetare a proceselor şi fenomenelor ce se produc în sectorul comunicaţional-mediatic.

Scopul formării specialistului în cadrul domeniului Jurnalism și procese mediatice este de a asigura suficiente cunoştinţe teoretico-practice şi de a cultiva deprinderi şi aptitudini de realizare a produselor mediatice întru satisfacerea necesităţilor informaţionale ale societăţii; asigurarea dreptului fiecărui cetăţean la informaţie; promovarea pluralismului de opinii; circulaţia nestingherită a ideilor, concepţiilor, teoriilor; crearea unui mediu favorabil pentru controlul din partea comunităţii a activităţii autorităţilor publice, etc., stimulând astfel procesele de dezvoltare continuă a principiilor democratice de convieţuire social-politică. Formarea complexă şi integrală a viitorilor specialişti în domeniul mass-media creează premisele necesare pentru acţiuni conştientizate, corecte şi echidistante din partea jurnaliştilor în folosul societăţii. Scopul formării specialistului în domeniul mediatic răspunde cerinţelor în ascensiune ale persoanei şi societăţii în ansamblu, de a deţine informaţie veridică, actuală, completă şi obiectivă privind faptele, evenimentele şi fenomenele sociale din sfera locală, naţională şi internaţională.

Formarea viitorilor specialişti în domeniul jurnalismului va fi realizat prin corelarea componentei de orientare socio-umanistică (Filosofia şi Logica comunicării, Istoria culturii, Sociologia generală, Psihologia, Instituţii şi procese politice europene), componentei generale (Limba străină pentru comunicare, tehnologiile informaţionale de comunicare), cât şi componentei de discipline fundamentale (Introducere în Ştiinţele Comunicării, Sociologia comunicării, Deontologia jurnalistului, Teoria şi tehnica redactării, Legislaţia mass-media, Psihologia comunicării). Componentă de orientare spre specialitate include modulele: Introducere în studiul jurnalismului, Presa tipărită, Jurnalismul de informare, Jurnalismul radio, Jurnalismul TV, Platforme mediatice digitale, Jurnalismul de opinie s.a., iar cea de orientare spre specializare prevede modulele: Jurnalism politic, Jurnalism economic, Jurnalism social, Jurnalism cultural.

Ciclurile obligatorii sunt completate cu cele opţionale, determinate de libera alegere a studenţilor, îmbinând, astfel, asigurarea unui nivel înalt de pregătire profesională cu interesele specifice ale viitorilor licenţiaţi. Pregătirea teoretică şi practică reprezintă un complex de competenţe care corespund cerinţelor pieţei muncii.

Programul de studii la specializarea Jurnalism și procese mediatice finalizează cu calificativul „Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării”, care le permite absolvenţilor să se afirme ca:

  • jurnalişti: reporteri, redactori, corespondenţi titulari;
  • prezentatori (crainici) la: posturile de televiziune şi de radio;
  • fotoreporteri;
  • designeri;
  • moderatori ai emisiunilor rediotelevizate, activităţilor şi spectacolelor culturale;
  • colaboratori literari, scriitori şi asimilaţi;
  • administratori de portaluri informaţionale.