Managementul Instituţiei Media

Managementul Instituţiei Media

 Program de master de profesionalizare

 Activitatea desfăşurată de orice instituţie media are un scop precis: apariţia la o oră anumită a produsului final – ziar, revistă, emisiune radio sau de televiziune. Aceasta imprimă un sens unic, convergent oricărei activităţi şi anumiţi timpi de execuţie foarte viguroşi. Ziarul, bunăoară, are nevoie de texte şi ilustraţii, are nevoie de o anumită ordonare a  textelor, apoi de tipărirea lor şi, în final, de difuzarea produsului obţinut. Sunt etape distincte de realizare, obiectiv necesare, care se succed logic şi care reprezintă, fiecare în parte, un moment de sinteză. De fapt, o publicaţie periodică poate fi considerată o sinteză a mai multor sinteze: (1) redacţionale, (2) secretariale, (3) tipografice şi (4) tehnico-administrative.

Sensul unic al acestor sinteze nu poate negat. După cum nu poate fi negată şi importanţa activităţii de coordonare a procesului de creaţie şi de producţie, a punerii în valoare a eforturilor tuturor colaboratorilor şi sectoarelor, implicaţi/ implicate în elaborarea, editarea şi difuzarea ziarelor sau revistelor, emisiunilor radio şi televizate. Pregătirea unor cadre de această factură este mai mult decât necesară. Este o misiune ce revine şi poate să şi le asume studiile prin masterat la specialitatea Managementul instituţiei media.

 

Perspective de amplasare în câmpul muncii: Deţinătorii diplomelor de master, care au urmat studiile în programul profesional Managementul instituţiei media, vor avea posibilitate să lucreze în cadrul instituţiilor mediatice în calitate de conducători de subdiviziuni/ departamente, de organizatori şi coordonatori ai activităţii redacţiilor publicaţiilor periodice, posturilor de radio şi de televiziune; de producători ai multimedia on-line.

 

Finalităţile programul de masterat profesional (MP) „Managementul instituţiei media”

Generice:

 • cunoaşterea şi aplicarea metodelor de cercetare cantitative şi calitative ale fenomenului mediatic contemporan şi identificarea căilor şi metodelor de utilizare a rezultatelor obţinute în practica curentă a mass-media;
 • identificarea fenomenelor şi tendinţelor din domeniul mediatic-comunicaţional;
 • stabilirea priorităţilor, ierarhizarea problematicii abordate;
 • cunoaşterea metodologiei cercetărilor în domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
 • cunoaşterea şi identificarea tendinţelor de dezvoltare a vieţii economice, politice, culturale şi spirituale a societăţii şi a modalităţilor de reflectare a lor prin mijloacele mediatice.

Specifice:

 • identificarea şi aplicarea principiilor de organizare eficientă a muncii colectivelor redacţionale; formarea capacităţilor şi deprinderilor necesare de punere în valoare a potenţialului de creaţie al membrilor echipelor redacţionale;
 • acumularea cunoştinţelor necesare cu privire la aspectele tehnice şi tehnologice din domeniul mediatic; cunoaşterea bazelor politicii editoriale în contextul implementării noilor tehnologii informaţionale în jurnalistică;
 • însuşirea modalităţilor de elaborare, realizare şi evaluare critică a proiectelor de cercetare şi de activitate profesională;
 • cunoaşterea tendinţelor de dezvoltare a vieţii economice, politice, culturale şi spirituale a societăţii şi a modalităţilor de reflectare a lor prin mijloacele  mediatice;
 • valorificarea noilor tehnologii utilizate în sectorul de producţie mediatic. cunoaşterea şi aplicarea conceptelor teoretice din domeniile management, marketing şi gestiune economică în activitatea instituţiilor de comunicare mediatică;
 • cunoaşterea principiilor şi metodelor de concepere şi organizare / creare a unei instituţii mediatice moderne.