Contacte

Decan
Georgeta Stepanov
Doctor habilitat în Științele Comunicarii, conferențiar universitar

Metodist
Olga Bîrladeanu,
Metodist Studii cu frecvență redusă, Masterat
Telefon 022 24 40 45

Prodecan
Dumitru Ţurcanu,
Doctor în Științe Politice, conferențiar universitar
Telefon 022 24 40 45

Dispecer
Telefon 022 24 40 45


Adresa:
Chișinău, str. Alexei Mateevici 60
Cod Poştal: MD-2009

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării