Ala Zavadschi

E-mail: alazavadschi@gmail.com
Data naşterii: 07.07.1956


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

1973 – Atestatul de studii medii al şcolii nr. 1, or. Drochia, RM
1978 – Diplomă cu menţiune de studii superioare, profil – filologie, specialitatea – limba şi literatura moldovenească (română), Universitatea de Stat din Moldova Я 255596
1986 – Diplomă de doctor în ştiinţe filologice, nr. ФЛ 009960 Cifrul specialităţii 10.01.03 Literatura popoarelor URSS. Denumirea tezei de doctor: Proza lui B.P.Hasdeu (compoziţia, tipologia genului, chipurile eroilor).
2004 – Atestat de conferenţiar, seria cu nr. 0008, specialitatea Limbi romanice (limba română)
2001/2002 Studii postuniversitare la limba engleză (traducător) la Institutul de Instruire Continuă

EXPERIENŢA:

USM – septembrie 2005
Facultatea, Departamentul, Catedra la care activaţi – Facultatea de Jurnalism și Științe aale Comunicării, Departamentul Comunicare și Teoria Informării

Participări la conferinţe:

Naţionale:
Conferinţa H.Corbu – 80 de ani. Institutul de Filologie. AŞM. 16 februarie 2010.
Comunicarea Povara timpului şi a cercetării.
Simpozionul Ştiinţific Naţional. Universitatea de Stat din Moldova. Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene. 24 noiembrie 2010.
Comunicarea Limba de lemn în presa din Republica Moldova.

Internaţionale:
Motive cantemiriene în literatura română din Basarabia. La Conferinţa internaţională Opera lui D.Cantemir – simbol al convergenţei civilizaţiilor. Universitatea Creştină D.Cantemir, Bucureşti, 21-22 octombrie 2010.
Limbajul coeziunii în presa românească din RM în perioada de criză. La Congresul Internațional de istorie a presei, ediția a V-a. Mass-media: între document și interpretare, Chișinău, 26/28 aprilie 2012.
Subtilitățile stilului jurnalistic actual din RM. La Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie 2012 , USM.
Ironia în editorialele lui Constantin Tănase. La: Congresul Naţional de Istorie a Presei ”Elita Culturală şi Presa”. Bucureşti 18-20 aprilie 2013.

Publicaţii în ţară şi peste hotare:

Materiale didactice (manuale, suporturi de curs, materiale metodice, hărţi, atlasuri etc.)
– Comunicare societală și relații publice în perioadă de criză. Suport didactic. Chişinău, CEP USM, 2010, 203 p., 13 c.a. (L.Andronic)
– Teste de evaluare la limba română. Chişinău, Poligraf-Design SRL, 2011. 176 p. Barbăneagră, S. Corniciuc, A. Gherasim, L. Petrenco)
– Să comunicăm prin imagini. Material didactic la limba română. Chișinău, Bons Ofiices, 2012 (128 pag.) (S. Corniciuc, A. Gherasim, L. Petrenco, F.Cenușă)
– Gramatica limbii române în formule și tabele. Ediția a II-a.Chişinău, Graficdesign, 2014 (29 p.) (A. Barbăneagră, S. Corniciuc, L. Cucu, L. Petrenco)

Articole
– Înstrăinaţii de D. C. Moruzi – împletirea elementului narativ cu cel istoric și social. În: Philologhia, 2010, nr. 5-6.
– Istoriografie şi ficţiune în opera lui D. C. Moruzi (În baza romanului Pribegi în ţara răpită, Iaşi, 1912). În: Philologhia, 2010, nr. 3-4.
– Criticele lui Mihai Cimpoi la al nouălea volum. În: Metaliteratura, 2011, nr. 1-2, p. 42-46.
– Tendințe enciclopedice la Alexandru Hâjdău. In: Philologhia, 2013, nr. 5-6. P. 100-108, (0,8 c.a.)
– Ironia în editorialele lui Constantin Tănase. În: Revista română de istorie a presei, 2013, nr. 3, P. 139-150, 0,8 c.a.

Teze ale comunicărilor
– Limba de lemn în presa de limba română din Republica Moldova. În: Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene. Tezele simpozionul ştiinţific naţional. 24 noiembrie 2010. Chișinău, 2012, p. 69-72.
– Limbajul coeziunii în presa românească din RM în perioada de criză. În: Mass-media: între document și interpretare. În: Tezele comunicărilor științifice ale participanților la Congresul Internațional de istorie a presei, ediția a V-a Chișinău, 26/28 aprilie 2012. Chișinău, 2012, p. 69-71. 0,2 c.a.