EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării – Universitatea de Stat din Moldova, 2008

EXPERIENŢĂ:
2008 – prezent: Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Comunicare
2000-2013: USM, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Jurnalism.
2013 – prezent: Lector universitar, USM, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului.

Alte activităţi:

• Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională, „Teoria si practica Administratiei Publice „, din 20 mai 2013, comunicarea: Potenţialul mass-mediei de creare a imaginii Administratiei Publice.
• Conferinţa ştiinţifică “Mass-media din Republica Moldova: tradiţii locale şi orizonturi europene”. Chişinău, 24-25 noiembrie, 2010.
• Congresul Internaţional de Istorie a Presei “Mass-media: între document şi interpretare”. USM, Chişinău, 26-28 aprilie 2012.
• Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 25-26 septembrie, 2012.