Andrei Dumbrăveanu

E-mail: dumbrăveanu.andrei@gmail.com
Data naşterii: 24.01.1954


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

USM: 2004, facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, departamentul Radio și Televiziune.

• 1971-1976 – Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Facultatea Electrofizică, disciplina construirea şi confecţionarea radio-aparaturii. Calificarea, inginer-constructor-tehnolog radioelectronică;
• 1971-1975 – Facultatea de Profesii Obşteşti, regizor teatru pentru amatori;
• 1982-1984 – Jurnalism, cursuri Superioare post-universitare, Universitatea Marxist-Leninistă din Moldova;
• 1990-1992 – Regizor film documentar, Cursuri superioare film documentar, Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova, Academia Teatru-film „Ion Luca Caragiale” Bucureşti;
• 1997-1999 – doctorand sociologie Institutul Filosofie Sociologie şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
• 1999 – doctor în sociologie, specializarea ecologia socială şi umană.

Participări la conferințe:

Conferințe internaționale:
• Congresul Internațional anul al Institutului de Cercetări “Acad. I. Haulică” Ediția a II-a.Ia;I noiembrie 2011.Comunicare: “Rolul instructive-formativ al taberelor de vară din Republica Moldova
• “Mass media, între document și interpretare. Congresul internațional de istorie a presei. Ediția a V-a” Chișinău 2012.
• Congresul Internațional al XXII-lea al Universității Apollonia, Secțiunea “ Strategiile comunicării și impactul asupra spațiului public românesc”Iași, martie 2012Comunicare: .”Colaborări interuniversitare R.Moldova-România pentru jurnalismul de calitate.”
• Congresul Internațional al XXIII-lea al Universității Apollonia, Iași,octombrie 2012.Comunicare: ”Perceperea procesului de cercetare,inovare de către populația R.Moldova-abordare sociologică.”
• Congresul Internațional al XXIV-lea al Universității Apollonia “Cele două Europe” Iași , aprilie 2013. Comunicare: ”Rolul etniilor în luarea deciziilor social politice”
• Al XXV-lea Congres Științific Internațional al Universității Apollonia, Iași, octombrie 2013Comunicare: .”Mișcarea verzilor europeni-încotro?”
• Conferința Internațională “Către o Societate mai Bună – Perspective Europene”, INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII, Academia Română,București, octombrie 2013 Comunicare: .”Procese socio demografice și de stratificare socială în raioanele de est ale R.Moldova”
• Simpozionul științific internațional ”Biserica Ortodoxă din interfluviu pruto-nistrean (1813- 2013)” Universitatea de Stat din Moldova Chișinău, octombrie 2013. Comunicare ”Preocupările editoriale ale revistei Eparhiei Chișinăului în 1913 ”
• Congresul Internațional “ Pregătim viitorul promovând excelența” Eupean Business Assembly, Universitatea Apollonia, Iași, februarie 2014.Comunicare: Sărbătorile pascale în Basarabia rurală- abordare antropologică în publicistica preotului și scriitorului Alexei Mateevici.

Conferințe naționale:
• Sesiunea Științifică anuală a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării “Metamorfoze: Presa –relații publice-publicitate după 20 de ani”București ,7-8 mai 2010. Comunicare:”Jurnalismul de mediu –o urgență a comunității comunicaționale”
• Simpozion științific”Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, 11-12 noiembrie 2011.Comunicare:” Tradiții și cutume- aspectele naționale ale stratificării sociale în Republica Moldova”
• Simpozionul Național Comemorativ”200 de ani de la răpirea Basarabiei” Centru de Studii Europene Bacău, Universitatea Apollonia IaȘi, Bacău,17 mai 2012.Comunicare:”Constituirea elitelor în Republica Moldova, în perioada 1990-2012”.
• Conferința Științifică “ Educația patriotică în presa pentru tineret”USM, Chișinău, ,Februarie 2012.Comunicatre: ”Tabăra școală- Jurnaliști pentru patrimonial cultural și natural- repere ale valorilor perene. ”
• Conferința stiințifică ”Integrare prin cercetare și inovare”USM,Chișinău, septembrie 2012 SUM.Comunicare:”Sratificarea socială în R.Moldova tendizele formării noilor elite”
• Colocviu interuniversitar ediția a V-a ” Cartea pentru copii fond formă,valoare” aprilie 2012 Comunicare:”Mediul natural în cartea pentru copii.”
• Simpozion Științific “Radio Basarabia- revenire la adevăr”, USM ,Chișinău aprilie 2013 Comunicare : ”Dezvoltarea radiodifuziunii române în Basarabia interbelică-contribuții la formarea conștiinței naționale unitare”
• Conferința stiințifică ”Integrare prin cercetare și inovare”USM,Chișinău, septembrie 2013.Comunicare:”Formarea elitelor intelectuale în R.Moldova”.
• International Scientific and Practical Conference “Economic growth in conditions of internationalization” October 20-21.Comunicare “Valorificarea deșeurilor- efectele politicilor ecologice în mediul social”.
• Simpozion științific ”Vocația Europeană a Republicii Moldova în contextul unității spirituale a poporului român.Aspecte mediatice”USM,Chișinău, ianuarie 2014.Comunicare : ”Efectele implimentării grafiei latine în mediul social-cultural din R.Moldova.”

Organizarea și coparticiparea ca organizator al conferințelor naționale:
– Organizator al manifestărilor științifice: “Radio Basarabia- revenire la adevăr”; “Promovarea Educarea patriotică în presa pentru tineret”; ”Vocația Europeană a Republicii Moldova în contextul unității spirituale a poporului român.Aspecte mediatice”. ”Radioul on line:oportunități și perspective”Televiziunea în epoca digitală”

Membru al colegiilor de redacție la reviste științifice
– Membru al colegiului de redacțe la revista “Convergențe spirituale Iași-Chișinău” Universitatea Apollonia Iași.

Profesor. Invitat la instituțiile științifice de peste hotare:
-Universitatea “Apollonia” din Iași, 2012-1013, ciclu de prelegeri “Comunicarea mediatică de mediu și de sănătate”

Medalii și displome pentru participare la diferite concursuri, conferințe și expoziții:

• Laureat al premiului Academiei de Științe a Moldovei, a Festivalului Republican “Eco,folc Film” , al Festivalului al II-lea internațional de programe televizate și de radio din statele CSI și Mongolia “Eko-эфир”-1999.
• Diploma “Meritul academic”, Academia de Științe a Republicii Moldova.
• Medalia ”Crucea verde pentru merit”Gradul I
• Medalia comemorativă ”Decebal regale dacilor”

Publicații în țară și peste hotare:

Materiale didactice:
• “Mediu și mass media” suport de curs, Chișinău 2007, CEP USM.
• “Televiziunea de actualități” referințe didactice, Chișinău 2009, CEP USM.
• “Jurnalismul politin între corectitudine și partizanat” Chișinău 2011, CEP USM.

Articole:
• “Repere pentru spațiul european al învățământului superior” Prefață (o,3 c.a.) Personalitatea Universității Apollonia, ISBN: 987-973-7783-85-1, Ed. Samia, Iași, 2012
• “Opiniile și opțiunile cetățenilor pentru organizarea și cercetarea științifică în Republica Moldova” (0,8 c.a.) Convergențe Spirituale Iași-Chișinău, ISBN 978-973-77-83-66-9, Iași 2012
• “Aspecte ale evoluției stratificării sociale în Republica Moldova” (0.9 c.a.) Procese de stratificare social în Republica Moldova: particularități și tendințe. ISBN: 978-9975-57-053-4, ChiȘinău 2012
• “Aspecte ale formării unor noi elite în Republica Moldova” (0.1 c.a.) ISBN:978-399-75-74-45-0
• “Evoluția presei de mediu în Republica Moldova”(0.2 c.a.) Tezele conferinței științifice “Mass media, între document și interpretare. Congresul internațional de istorie a presei. Ediția a V-a” Chișinău 2012
• “Referințe metodologice ale cercetării stratificării sociale în Republica Moldova” (0.5 c.a.) Europenizarea: Fațetele progresului. ISBN: 978-9975-87-064-0. ChiȘinău 2013

Teze ale comunicărilor:
• “Transnistria, Socio-Demographic Trends in a Multicultural Aria” (0.12 c.a.)
• Materialele conferinței “Către o Societate mai Bună – Perspective Europene”, INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII, Academia Română. ISBN:978-973-611-391-1
Articole:
• “O discuție în istorie ce mobilizează” Convergențe spirituale Iași-Chișinău.Nr 4-5/2013,Iași 2013.pag 258-262.”
• “Aspecte ale formării unor noi elite în republica Moldova”
• Materialele conferinței științifice”Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău 2013 CEP USM, pag 8-9