Boris Parfentiev

E-mail: bparfentiev@gmail.com / bparfentiev@yahoo.com
Data naşterii: 08.02.1951


EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011 – susţine teza cu tema “Politicile editoriale ale TV Moldova 1: analiză istorico-mediologică (a.a. 1958 – 2009)” la Universitatea de stat din Moldova şi obţine gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe istorice.
2006 – admis la învăţământul postuniversitar de doctorat (competitor) la specialitatea „Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării” cu frecvenţă redusă (USM). Tema aprobată pentru investigaţii – Politicile editoriale ale TV Moldova 1: analiză istorico-mediologică (a.a. 1958 – 2009).
1985 – 1987 – Şcoala superioară de politologie din Leningrad (Sankt-Petersburg), Departamentul – Mijloacele mass-media.
1968 – 1973 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea – Filologie, specializarea- Jurnalistica.
1958 – 1968 – Şcoala medie moldovenească din satul Vărăncău, raionul Râbniţa.

EXPERIENŢA:

Stagieri:
1999 – Germania, cursul „Mass-media în societatea democratică”
1998 – Belgia, cursul „Reflectarea în mass-media a activităţii NATO şi a Parteneriatului pentru pace”.
1987 – Moscova, Televiziunea Centrală „Programarea şi planificarea emisiei televizate”

Activitatea profesională:
1973 – 2007 – angajat al Companiei „Teleradio-Moldova”. Funcţiile – redactor, redactor superior, şef de secţie, redactor-şef adjunct de redacţie, redactor –şef de redacţie, vice-director de departament, director de departament.

Alte locuri de muncă prin cumul:
1993 – 1995 – lector la Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea Jurnalism)
2000 – 2007 – lector la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Catedra Regie)
2003 – 2006 – lector superior la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării). Cursurile de prelegeri: „Jurnalismul mass-media electronice”, „Scenaristica TV”, „Genurile de televiziune”.
2007 – până în prezent – angajat al Universităţii de Stat din Moldova, lector superior la Departamentul Radio şi Televiziune, Facultatea Jurnalism şi Stiinţe ale Comunicării Cursurile de prelegeri: „Jurnalismul de televiziune”, „Jurnalismul şi conflictul de interese”, „Funcţiile sociale ale mass-media”, „Scenanariul emisiunii televizate complexe” şi altele.

Domeniile de activitate ştiinţifică:

Evoluţia audiovizualului; programarea şi planificarea emisiei televizate; politicile editoriale ale mass-media electronice.

Participări la conferinţe:

Naţionale – 8 conferinţe; Internaţionale şi cu participare internaţională – 10.
Lucrări ştiinţifice publicate:
27 de articole şi de teze ale comunicaţiilor ştiinţifice
Premii şi menţiuni:
Laureat al mai multor concursuri de creaţie organizate de Compania „Teleradio-Moldova” şi de Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.