Constantin Marin
E-mail: marinconst@gmail.com
Data naşterii: 01.06.1955


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
Facultate – Filologie, Secţia Jurnalistică, Universitatea de Stat din Moldov, 1977
Doctorat – Presa comsomolistă şi de tineret din Moldova, 1985, Universitatea “.T.Şevcenko”, Kiev, Ukraina
Doctor habilitat – Societatea civilă: doctrine clasice şi interpretări moderne, 2002, Universitatea de Stat din Moldova

EXPERIENŢA:
USM anul 1981 Facultatea, Departamentul, Catedra la care activitaţi Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Comunicare şi Teoria Informării

Stagieri în ţară şi în străinătate:
1985, Universitatea M.Lomonosov din Moskova,
1997-1999 Universitatea La Sapienza din Roma, Universitatea Complutense din Madrid,
2000 Scoala Superioara de Jurnalism din Lille

Participări la conferinţe: Naţionale 19
Internaţionale 7

Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor:
Naţionale 5
Internaţionale 2

Membru al colegiilor de redacţie la reviste ştiinţifice:
Naţionale 1
Internaţionale 1

Funcţii de conducere în cadrul USM- secretar ştiinţific al Senatului USM, vice-preşedinte la Consiliului Rectorilor din Republica Moldova

Titluri didactice şi ştiinţifice- doctor Habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar

Distincţii de stat (ordine, medalii, diplome etc.) – 1

Preşedinte (Membru) al Consiliilor ştiinţifice de conferire a tezelor de dr., doctor habilitat:
Naţionale 1

Preşedinte (Membru) al Seminarelor ştiinţifice de profil- 1

Conducător al tezelor de doctor şi doctor habilitat- 10

Publicaţii în ţară şi peste hotare:
Monografii 2
Materiale didactice (manuale, suporturi de curs, materiale metodice, hărţi, atlasuri etc.) 7
Culegeri de documente 2
Articole 70
Teze ale comunicărilor 5