LISTA LUCRĂRILOR

ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE

ale dlui Maxim Dumitru, magistru în Jurnalism și Științele Comunicării,

lector, Universitatea de Stat din Moldova

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 

  1. Articole în diferite reviste ştiinţifice
  1. MAXIM  D. Managementul unei redacţii din presa scrisă sau jurnalismul dintre DUPĂ SCRIITURĂ şi ÎNAINTE DE PAGINARE. În: Valori ale mass-media în epoca contemporană. Chişinău: CEP USM, 2015, ISBN 978-9975-70-580-6.
 

  1. GUZUN M., MXIM D., Machetarea – două viziuni, un singur scop. Prezentarea grafică.

În : Ghid de jurnalism pentru liceeni. Centrul Independent de Jurnalism, Chişinău, 2003.