Georgeta Stepanov
E-mail: garseni@mail.ru
Data naşterii: 16.01.1969


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
1997 – 2000: studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, Tema tezei de doctor în ştiinţe politice: „Potenţialul politico-informaţional al presei contemporane din Republica Moldova”, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 2000.
1986 – 1991: studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalistică. Diplomă de jurnalist.

EXPERIENȚĂ:
1996 – 1997: Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Comunicare socială;
1999 – 2013: USM, FJȘC, Catedra Jurnalism ;
2013 – prezent: Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului.
2012 – prezent: Decan al Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova ;
2010, februarie – 2012, mai: Şefa Catedrei Jurnalism, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM.

Premii:
Distincţii de stat: diploma de gradul II al Guvernului Republicii Moldova, nr. 1802-1149 din 28-09. 2011

Alte activităţii:
Stagieri în ţară şi în străinătate: SUA, Missouri, Universitatea de Stat din Columbia, aprilie, 2005

Participări la conferinţe:

Naţionale:
Conferinţa ştiinţifică “Mass media din Republica Moldova: tradiţii locale şi orizonturi europene”. Chişinău, 24-25 noiembrie, 2010.
Simpozionul ştiinţific „Interferenţe teoretico-practice în procesul valorificării opţiunii europene a Republicii Moldova”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2012.
Conferinţa anuală “Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decisional: legislaţie, realitate, perspective (ediţia a zecea); USM, 25 octombrie 2013

Internaţionale:
1. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Mediamorfoze 2010”. România, Bucureşti, 6-8 mai 2010.
2. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat” . Româmia, Brăila, 16-18 mai 2010.
3. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Standarde etice in jurnalismul contemporan”. Estonia, Talin, 12-16 septembrie 2010.
4. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Chişinău, 2011.
5. V Международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: методология, теория, практика». Минск, Республика Беларусь, 20 октября, 2011.
6. Международная научно-практическая конференции «Беларусь и Россия в европейском контексте: проблемы государственного управления процессом модернизации». Минск, Республика Беларусь, 20–21 октября 2011.
7. Congresul Internaţional de Istorie a Presei “Mass media între document şi interpretare”. USM, Chişinău, 26-28 aprilie 2012.
8. Colocviului ştiinţific cu participare internaţională „Literatura în totalitarism şi post-totalitarism : teorii, practici şi politici de reprezentare”, Chişinău, 25-26 mai 2012.
9. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 25-26 septembrie, 2012.
10. Conferinţa internaţională: „Noi modalităţi de organizare a învăţământului jurnalistic în ţările Europei de Est şi în Caucaz”. Chişinău, 30-31 octombrie 2012.
11. Media şi statistica: relaţii şi influenţe. //Sociologia: interferenţe naţionale şi internaţionale. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale 14-15 noiembrie 2012. Chiţinău: CEP USM, 2012, pp. 23-26, 0.4 c.a.. ISBN 978-9975-71-311-5.
12. Colocviul internaţional: „Autoreglementarea şi jurnalismul de calitate”, Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, 15-20 ianuarie, 2013.
13. Conferinţa internaţională: „Provocarile etice ale mass-media contemporane”. Chişinău, 26 aprilie 2013.
14. Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. USM, 26-28 septembrie 2013, Chişinău, 2013.

Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor:
Naţionale:
1. Simpozionul ştiinţific naţional. “Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene”, Chişinău: USM, 24-25 noiembrie 2010.
2. Conferinţa ştiinţifică „Dreptul cetăţeanului de a şti – imperativ al timpului” (Chişinău, USM, 29 septembrie 2010);
3. Simpozionul ştiinţific „Emanuil Gavriliţă şi ziarul „Basarabia” (Chişinău, noiembrie 2010);
4. Conferinţa ştiinţifică republicană „Activitatea editorială în posttotalitarism şi meandrele tranziţiei” (Chişinău, noiembrie 2010).
5. Simpozionul ştiinţific „Repere ale istoriei presei din Basarabia” (Chişinău, aprilie 2011, 2012. 2013, 2014).
6. Conferinţa ştiinţifică organizată de Catedra Jurnalism în colaborare cu ONG-ul „Asociaţia Presei Independente”: „Bunele practici în jurnalism: informaţia de interes public versus informaţia cu caracter privat” (noiembrie 2011).
7. Conferinţa ştiinţifică „Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional: legislaţie, realitate, perspective.”, ediţia a IX-a. (Chişinău, USM, 27 septembrie 2012). Invitat de onoare – ministrul Justiţiei al Republicii Moldova Oleg Efrim;
8. Conferinţa ştiinţifică „Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional: legislaţie, realitate, perspective.”, ediţia a X-cea. (Chişinău, USM, 25 octombrie 2013). Invitat de onoare – ambasadorul SUA în Republica Moldova William Moser;
9. Simpozionul ştiinţific Vocaţia Europeană a Republicii Moldova în contextul unităţii spirituale a poporului român. Aspecte mediatice. Chişinău, USM, 25 ianuarie 2014.

Membru al colegiilor de redacţie la reviste ştiinţifice:
Naţionale:
Revista ştiinţifică Studia Universitatis, seria ştiinţe sociale Universitatea de Stat din Moldova 2013 – prezent.

Membru al Consiliilor ştiinţifice de conferire a tezelor de dr., specialitatea 10.01.10 Jurnalism din 22 iunie 2012, 27 februarie 2013.

Membru al Seminarului ştiinţific de profil, specialitatea 10.01.10 Jurnalism (2005 – rezent).

Activităţi didactico-ştiinţifice:
Cursuri ţinute:
Jundamente ale jurnalismului
Presa tipărită
Jurnalism social: ştire
Jurnalism social: interviul
Jurnalism social: reportajul
Valori funcţionale în jurnalism
Curriculumuri elaborate:
1. Fenomenul mediatic: aspecte ontologice şi gnoseologice.
2. Funcţii ale mass-media.
3. Organigrama redacţională.
4. Deontologia mass-media.
5. Jurnalismul în situaţii de criză.
6. Ştirea socială.
7. Ştirea culturală.
8. Interviul cultural
9. Interviul social.
10. Reportajul social.
11. Reportajul cultural.
12. Tipologia presei scrise.
13. Procese şi instituţii culturale: teatrele.
14. Fenomenul cultural autohton: cinematografia.
15. Articolul (masterat j. analitic).
16. Analiza discursului mediatic (masterat j. analitic).
17. Globalizarea şi mass-media (masterat j. european).
18. Metodologia cercetării ştiinţifice în jurnalism.
19. Marketing editorial.
20. Managementul editurii.

Proiecte naţionale:
1. Proiectul „Starea mass-media” (2004-2005) – cercetător. Organizare: Consiliul Rectorilor din Republica Moldova; Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Institutul Mass-Media din Republica Moldova. Finanţare: Fundaţia „Soros – Moldova”.
Rezultate: V. Moraru, G. Stepanov „Mass-media din Republica Moldova 2004”. Studiu. Chişinău, 2005.
2. Proiectul „Noi viziuni asupra informaţiei: reflectarea şi promovarea la nivel naţional a subiectelor de interes pentru membrii comunităţii” (2005-2006) –
trainer. Organizare, finanţare: USID IREX – Moldova.
3. Proiectul „Îmbunătăţirea perceperii problemelor sănătăţii mentale şi abordarea acestora în mass-media” (2006-2007) – expert media. Organizare, finanţare: Reţeaua de comunicare în domeniul sănătăţii din Moldova; Grand Competitor „Moldova Health Communication Network”.
4. Proiectul „Tabagismul şi reflectarea problemelor fumătorilor în mass-media” (2008) – expert media. Organizator: Centru de Informare, Instruire şi Analize Sociale „CAPTES”. Finanţare: Societatea Americană de Oncologie.
5. Proiectul „Drepturile omului şi mass-media”. (2008) – cercetător. Organizare: Centrul de Strategii şi Tehnologii Universitare „Pro Bologna”. Finanţare: Transparency Internaţional – Moldova.
Rezultate:P Bogatu, I. Bunduchi, A. Gherasim, I. Guzun, G. Stepanov „Jurnalism de investigaţie”. Manual. Chişinău, 2008.
6. Proiectul „Probleme de etică în audiovizualul naţional” (2008) – expert media.
7. Proiectul „Jurnalismul în situaţii de criză”. (2009) – cercetător. Organizare: Centrul de Strategii şi Tehnologii Universitare „Pro Bologna”. Finanţare: Proiectul Băncii Mondiale de control al gripei aviare şi gradul de pregătire în caz de pandemie umană şi activităţile de răspuns.
Rezultate: G. Stepanov, I. Guzun. „Jurnalismul în situaţii de criză”. Syllabus. Chişinău, 2009; G. Stepanov, I. Guzun. „Jurnalismul în situaţii de criză” Manual. Chişinău, 2009.
8. Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”: Organizare: USM, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi ştiinţe ale Comunicării. Finanţare: Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Maladiei, Runda 8; Recipient principal – Centru pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Subrecipient – Fundaţia Soros-Moldova, 2012 – cercetător.
Rezultate: G. Stepanov. Relatarea mediatică despre HIV/SIDA, Suport de curs. Chişinău, 2013, 3 c.a., 72 p. ISBN 978-9975-4235-8-8.
G. Stepanov. Relatarea mediatică despre HIV/SIDA, Syllabus. Chişinău, 2013, 1,5 c.a., 32 p. ISBN 978-9975-4383-0-8.
9. Proiectul ONU „Instruirea jurnaliştilor şi a comunicatorilor în domeniul statisticii”. Organizare: USM, Biroul Naţional de Statistică, PNUD, 2013. – cercetător.
Rezultate: G. Stepanov, I. Pârţachi, I. Guzun. Interpretarea datelor statistice în jurnalisma Manual. CEP USM, 2013; 228 p. ISBN 978-9975-71-423-5 (144 p.)
G. Stepanov, I. Pârţachi, I. Guzun. Interpretarea datelor statistice în jurnalisma Syllabus. CEP USM, 2013; 51 p. ISBN 978-9975-71-424-4 (17 p.)
M. Guzun, G. Stepanov, I. Pârţachi, I. Guzun, L. Andronic. Ghid de înţelegere şi relatare a statisticilor Resursă pentru jurnalişti şi comunicatori Îndrumar. CEP USM, 2013; 36 p. ISBN 978-9975-71-426-6 (8 p.)

Proiecte internaţionale:
1. Proiect internaţional: „Frontierele spaţiului românesc în context european” (2009) Organizare: Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea din Oradea, România. Finanţare: Universitatea Central-Europeană din Budapesta, Ungaria. – cercetător.
2. Proiect internaţional: „Promovarea libertăţii, profesionalismului şi pluralismului mass media în Caucazul de sud şi Moldova” 2011. Organizator: Programul comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene; FJŞC. – participant.
3. Crossmedia şi jurnalismul de calitate. Proiect Tempus IV. Coparticipanţi: Facultăţile de Jurnalism din Moldova, Ucraina, România, Germania, Austria. 2012-2014 – cercetător.
Publicații:
Peste 70 de lucrări ştiinţifice în ediţii de cercetare din republică şi de peste hotare, între care:

1998
1. Unele aspecte ale potenţialului informaţional al presei din Republica Moldova. //Mesajul şi impactul informaţiei. Culegere de articole. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Chişinău, 1998; 0,7 c.a.; pp. 43-58.
2. Cu privire la potenţialul informaţional al unor organe de presă din Republica Moldova. //Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al USM. USM, Chişinău, 1998; 0,1 c.a.; p. 95.

1999
3. Unele aspecte ale activităţii presei contemporane. //Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. Culegere de articole. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Chişinău, 1999; 0,5 c.a.; pp. 34-44.

2000
4. Presa în perioada de tranziţie – structură şi tipologie. //Analele ştiinţifice ale USM. USM, Chişinău, 2000; 0,4 c.a.; pp. 317-322.
5. Presa ca sistem în perioada de tranziţie. //Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al USM. USM, Chişinău, 2000; 0,1 c.a.; p. 323.
6. Особенности развития современной молдавской прессы. //Международная научно-теоретическая конференция “Журналистика 1999”. МГУ, Москва, 2000; 0,2 c.a.; pp. 59-61.
7. Cadrul legislativ al presei contemporane din Republica Moldova. //Curs de lecţii. Centrul editorial “Presa”, Chişinău, 2000; 2 c.a.; 48 p.

2001
8. Presa – instrument de modificare a gândirii umane. //Analele ştiinţifice ale USM. USM, Chişinău, 2001; 0,3 c.a.; pp. 48-50.
9. Aspecte ale conceptului teoretic mass media – auditoriu. //Analele ştiinţifice ale USM. USM, Chişinău, 2001; 0,4 c.a.; pp. 51-55.
10. Modalităţi de mediatizare a realităţii moldoveneşti. //Simpozionul ştiinţific internaţional: Mass media în tranziţie: realităţi şi perspective. USM, Chişinău, 2001; 0,4 c.a.; pp. 233-239.

2002
11. Reflecţii asupra activităţii politico-informaţionale a presei. //Moldoscopie. USM, FRIŞPA, Chişinău, 2002; 0,4 c.a.; pp. 38-50.
12. Modalităţi de finanţare şi gestionare a presei în societăţile în tranziţie. //Analele ştiinţifice ale USM. CE USM, Chişinău, 2002; 0,3 c.a.; pp. 24-26.
13. Dimensiuni ale sistemului publicitar în presa moldovenească. //Analele ştiinţifice ale USM. CE USM, Chişinău, 2002; 0,3 c.a.; pp. 27-29.
14. Potenţialul informaţional al presei din Republica Moldova. //Curs de lecţii. USM, Chişinău, 2002; 4 c.a.; 88 p.

2003
15. Roluri reale şi virtuale ale mass media în societatea în tranziţie. //Valorile mass media în epoca contemporană. CE USM, Chişinău, 2003; 0,3 c.a.; pp. 85-92.
16. Reportajul social – între real şi necesar. Tehnici de realizare. //Analele ştiinţifice ale USM. CE USM, Chişinău, 2003; 0,3 c.a.; pp. 335-337.
17. Presa – sistem nervos periferic al sferei politice. //Valorile mass media în epoca contemporană. CE USM, Chişinău, 2003; 0,3 c.a.; pp. 76-84.
18. Reportajul social – între real şi necesar. //Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al USM. CE USM, Chişinău, 2003; 0,2 c.a.; pp. 93-94.

2004
19. Responsabilitatea socială a jurnalistului TV în societatea de tranziţie. //Panoramic TV, nr. 4-5, aprilie-mai, 2004; 0, 7 c.a.
20. Problematica penitenciarelor în vizorul mass media. //Revista Naţională de Drept, nr. 6, iunie, 2004; 0,6 c.a.
21. Fenomenul „Moldova” în presa mondială: modalităţi de mediatizare. //Moldova şi lumea, nr. 3, mai-iunie, 2004; 0, 4 c.a.
22. Mass media în campaniile electorale: tehnici şi tactici de mediatizare. //Analele ştiinţifice ale USM. USM, CEP Chişinău, 2004; 0,3 c.a.; pp. 21-24.
23. Conotaţia politică a reportajului social autohton. //Analele ştiinţifice ale USM. CEP USM, Chişinău, 2004; 0,4 c.a.; pp. 15-20.
24. Reportajul social: aspecte definitorii. Note de curs. CEP USM, Chişinău, 2004; 3,5 c.a.; 80 p.

2005
25. V. Moraru, G. Stepanov. Mass media din Republica Moldova 2004. Studiu. CCRE „Presa” Chişinău, 2005; 3 c.a.; 70 p.
26. Responsabilitatea socială a jurnalistului: valori şi atitudini. //Analele ştiinţifice ale USM. CEP USM, Chişinău, 2005; 0,4 c.a.; p. 23-29.
27. Efemeritatea presei de partid în tranziţia moldovenească. //Valori ale mass media în epoca contemporană. CEP USM, Chişinău, 2005; 0,6 c.a.; pp. 8-20.
28. Problematica penitenciarelor în presa republicană. //Valori ale mass media în epoca contemporană. CEP USM, Chişinău, 2005; 0,5 c.a.; pp. 55-64.

2006
29. “Dacia Literară” în contextul jurnalismului autohton. //Valori ale mass media în epoca contemporană. CEP USM, Chişinău, 2006; 0,3 c.a.; pp. 39-42.
30. Conflictul transnistrean în vizorul presei din străinătate: modalităţi de abordare. //Analele ştiinţifice ale USM. CEP USM, Chişinău, 2006; 0,4 c.a.; pp. 35-37.
31. Consideraţii asupra evoluţiei tipologiei reportajului social. //Conferinţa ştiinţifică internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea: piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. CEP USM, Chişinău, 2006; 0,2 c.a.; pp. 321-322.

2007
32. Cadrul evolutiv al cererii şi ofertei presei scrise în Republica Moldova. //Studia Universitatis, nr. 6. Chişinău, CEP USM, 2007; 0,5 c.a.; pp. 316-320.

2008
33. Repere ale evoluţiei presei scrise din Republica Moldova. //Destin românesc. Revistă de cultură şi istorie, anul III (XIV), nr. 2-3 (54), 2008.; 1 c.a.
34. Manipularea prin intermediul jurnalismului social. //Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Ephemerides, anul LIII, nr. 2, Clij-Napoca, 2008; 0,5 c.a; pp. 29-40.
35. Repere ale evoluţiei presei scrise din Republica Moldova. //Frontierele spaţiului românesc în contextul european. Oradea, Editura Universităţi din Oradea, 2008; 1 c.a.; pp. 410-421.
36. Modalităţi de mediatizare a tranziţiei timpurii în presa scrisă din Republica Moldova. //Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi-Chişinău: legături istorice. Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008; 0,5 c.a.; pp. 485-492.
37. Inserţie în social – obiectiv primordial al mass-media. //Studia Universitatis, nr. 1 (11), Chişinău, CEP USM, 2008; 0.8 c.a.; pp. 165-167.
38. Producţiile mediatice de divertisment: între utilitate şi distracţie. // Victor Moraru (coordonator) Societatea şi comunicarea în tranziţie. Chişinău, Institutul Mass media, ULIM, 2008; 0, 6 c.a.; 145-154.
39. Tinerii în vizorul presei. //Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică: Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – imperativul timpului. AŞM, Chişinău, 2008; 0,4 c.a.; pp. 225-231.
40. C. Marin (coordonator). Petru Bogatu, Ion Bunduchi, Arcadie Gherasim, Igor Guzun, Georgeta Stepanov. Jurnalismul de investigaţie. Transparency Internaţional Moldova, Chişinău, 2008; 10 c.a.; pp.55-74.

2009
41. Georgeta Stepanov, Igor Guzun. Jurnalismul în situaţii de criză. Syllabus. CEP USM, Chişinău, 2009; 1,5 c.a.; 36 p.
42. G. Stepanov, V. Rotari. Ştirea socială în agentiile de presă. //Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale, anul III, nr. 3 (23); ISSN 1857 – 2081. CEP USM, Chişinău, 2009; 0, 5 c. a., p. p 153 – 155; total 211 pagini.

2010
43. Recenzie la Manualul practic de televiziune de Jonathan Bignell şi Jeremy Orlebar. //Mass media în Republica Moldova, decembrie 2010; 0, 3 c.a.
44. Acţiuni psihologice subversive în presa scrisă din Republica Moldova. //Valori ale mass-media în epoca contemporană. CEP USM, Chişinău, 2010; 0,5 c.a.; pp. 43-56.
45. Georgeta Stepanov, Igor Guzun. Jurnalismul în situaţii de criză. Manual. CEP USM, Chişinău, 2010; 10 c.a.; 227 p.
46. Georgeta Stepanov. Introducere în studiul jurnalismului. Studiu. CEP USM, Chişinău, 2010; 8 c.a.; 198 p.

2011
48. Comunicarea politică – produs mediatic. //Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat. CEP USM, Chişinău, 2011; 0, 3 c.a.; pp. 41-50.
49. Implicaţiile mass media în sfera socială. //Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. CEP USM, Chişinău, 2011; 0,4 c.a.; pp. 82-85.
50. Funcţii şi disfuncţii ale jurnalismului social. //Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. CEP USM, Chişinău, 2011; 0,4 c.a.; pp. 85-88.
51. Журналистское образование: новая формативная концепция. //V Международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: методология, теория, практика». Минск, Республика Беларусь, 2011, 07 c.a.
52. Взаимодействие неправительственных организаций и масс медия в переходный период. //Международная научно-практическая конференции «Беларусь и Россия в европейском контексте: проблемы государственного управления процессом модернизации». Минск, Республика Беларусь, 2011,
0,5 c.a..

2012
53. Georgeta Stepanov, Irina Lazur, Ludmila Rusnac. Ghid de bune practici jurnalistice. Mass-media şi prezumţia vinovăţiei. Chişinău, Consiliu de Presa din Republica Moldova, 2012; 0, 3 c.a. 20 p., c. a. 1
54. Georgeta Stepanov, Ludmila Rusnac. Ghid de bune practici jurnalistice. Protecţia minorilor în mass-media. Chişinău, Consiliu de Presa din Republica Moldova, 2012; 0, 3 c. a. 20 p., c. a. 1
55. Factorul politic şi evoluţia cadrului lingvistic şi al mass-media în Republica Moldova. În Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău, 2012, pp. 172-180. ISSN 1857-2294, c. a. 0,9.
56. Mass media şi cadrul lingvistic în Republica Moldova. //Materialele Congresului Internaţional de Istorie a Presei “Mass media între document şi interpretare”. USM, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, pp. 99-102, c. a 0,3
57. Despre un delict în procesul instructiv-didactic universitar. //Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 25-26 septembrie, 2012, pp. 3-5. (ISBN 978-9975-71-268-2), c. a. 0,3
58. Jurnalismul cultural on-line în Moldova. //Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 25-26 septembrie, 2012, pp. 3-5. (ISBN 978-9975-71-268-2), c. a. 0,3.
59. Potenţialul de culturalizare al mass media autohtone. //Literatura în totalitarism şi post-totalitarism: teorii, practici şi politici de reprezentare. Colocviu ştiinţific literar cu participare internaţională, Chişinău, 25-26 mai 2012, pp. 95-112, c. a. 1, 208 pag.
60. Realitatea politică în vizorul presei naţionale: modalităţi de abordare. Cazul 7 aprilie. //Materialele simpozionului ştiinţific naţional din 24-25 noiembrie 2010, organizat în cadrul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM: „Mass media din Republica Moldova: tradiţii locale şi orizonturi europene”. Chişinău: CEP USM; 2012, pp. 52-60, c. a 0,5, 318 pag. ISBN 978-9975-71-308.
61. Media şi statistica: relaţii şi influenţe. //Sociologia: interferenţe naţionale şi internaţionale. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale 14-15 noiembrie 2012. Chiţinău: CEP USM, 2012, pp. 23-26, 0.4 c.a.. ISBN 978-9975-71-311-5

2013
62. Relatarea mediatică despre HIV/SIDA, Suport de curs. Chişinău, 2013, 3 c.a., 72 p. ISBN 978-9975-4235-8-8.
63. Relatarea mediatică despre HIV/SIDA, Syllabus. Chişinău, 2013, 1,5 c.a., 32 p. ISBN 978-9975-4383-0-8.
64. Paradigma culturii digitalizate. //Moraru V. (coordonator) Europenizarea: faţetele procesului. Chişinău, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013, 0,5 c.a., p.p. 194-199. ISBN 978-9975-57-064-0.
65. Rolul ştirii de agenţie în mediatizarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Cazul „Moldpres”, în Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică, 26-28 septembrie 2013, Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. CEP USM, Chişinău, 2013, pp. 10-12. ISBN 978-9975-71-415-0.
66. Stepanov G, Pârţachi I., Guzun I. Interpretarea datelor statistice în jurnalism. Manual. Chişinău: CEP USM, 2013, 228 p., 15 c.a.
67. Stepanov G, Pârţachi I., Guzun I. Interpretarea datelor statistice în jurnalism. Syllabus. Chişinău: CEP USM, 2013, 51 p., 3 c. a.
68. Colectiv de autori. Ghid de înţelegere şi relatare a statisticilor: resurse pentru jurnalişti şi comunicatori. Chişinău: CEP USM, 2013, 34 pag, 2 c.a.
69. Agenţia de ştiri „IPN”: modalităţi de mediatizare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. //Moldoscopie. Probleme de analiză plitică. Revistă ştiinţifică trimestrială, nr. 4 (LXIII), Chişinău, CEP USM, 2013; p. 202, pp. 111-122. ISSN 1812-2566.