LISTA LUCRĂRILOR

ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE

ale dnei Stepanov Georgeta, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

(2012-2016)

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la profilul respectiv)

1.1. monografii monoautor

 1. STEPANOV G. Jurnalismul social: aspecte definitorii. Chișinău: CEP USM, 2015. 246 p. ISBN 978-9975-71-714-4.

 

 1. Articole în diferite reviste ştiinţifice

2.1. în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS

 1. STEPANOV G. Objectives of media action in the social journalism. În: International Journal of Communication Research, 2015, volume 5, issue 4, october/december, pp. 294-299. ISSN 2246-9265. (According to ISI Indexing IJCR has an impact factor of 0.912 IJCR has a Global Impact Factor of 0.584). Iași, România. Disponibil: http://www.ijcr.eu/articole/289_04%20Georgeta%20STEPANOV.pdf
 2. STEPANOV G. The media coverage of the political crisis in the Republic of Moldova between 2011 and 2013. The case of the periodicals „Timpul” and „Moldova Suverană”. În: International Journal of Communication Research, 2014, volume 4, issue 4, october/december, pp. 377-383. 396 p. ISSN 2246-9265. (According to ISI Indexing IJCR has an impact factor of 0.912 IJCR has a Global Impact Factor of 0.584). Iași, România. Disponibil: http://www.ijcr.eu/articole/215_13%20Georgeta%20Stepanov%20-%20The%20Media%20Coverage%20of%20the%20Political%20Crisis.pdf

 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute

 1. STEPANOV G. Consiliul de presă – Mecanism de autoreglementare în jurnalismul contemporan. Cazul Republicii Moldova. În: Convergențe spirituale Iași – Chișinău, 2016, nr. 10-11, pp. 152-159. 514 p. ISSN 2343-9661.
 2. STEPANOV G. Jurnalismul social: Interferențe de genuri. În: Convergențe spirituale Iași – Chișinău, 2016, nr. 10-11, pp.163-169. 514 p. ISSN 2343-9661.
 3. STEPANOV G. Jurnalismul Social în contextul noilor realități sociale din Republica Moldova de la sfârșitul secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea. În: Convergențe spirituale Iași – Chișinău, 2016, nr. 10-11, pp. 184-190. 514 p. ISSN 2343-9661.

 

 1. STEPANOV G. Social Journalism: Qualitative and Quantitative Approaches. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Ephemerides, 2015, volume 60 (XL), nr. 2, pp. 93-102. Cluj Napoca, România. Disponibil: http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/971.pdf
 2. STEPANOV G. Percepții privind abordarea problemelor sociale în presă. În: Convergențe spirituale, 2015, nr. 8-9, pp. 211-222. 242 p. ISSN 2343-9661. Iași, România.
 3. STEPANOV G. Produsul mediatic specializat pe domeniul social: abordări calitative și cantitative. În: Confluenţe Literare, 2015, ediţia nr. 1748, anul V. ISSN 2359-7593. Disponibil: Confluente.ro. Bucureşti, România.

 

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

 • articole în reviste de tipul B:
 1. STEPANOV G., BOTNARIUC M. Campaniile mediatice: abordări teoretico-conceptuale. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe Sociale, 2016, nr. 3 (93), pp. 17-23. ISSN 1814 – 3199.
 2. MORARU V., STEPANOV G. Identitatea jurnalismului social din perspectiva problematicii abordate. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2015, nr. 3 (169), pp. 136-146. 240 p. ISSN 1857-2294.
 3. STEPANOV G. Vocaţia socială a jurnalismului: abordări teoretice. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2015, nr. 1 (167), pp. 145-158. 239 p. ISSN 1857-2294.
 4. STEPANOV G. Factorul politic şi evoluţia cadrului lingvistic al mass-mediei în Republica Moldova. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2012, nr. 1 (158), pp. 172-179. 238 p. ISSN 1857-2294.
 • articole în reviste de tipul C:
 1. STEPANOV G. Organizarea relațională Jurnalist – sursă de informare: esență și obiective. În: Moldoscopie. Probleme de analiză politică, 2016, nr. 4 (LXXV), pp. 125-132. 218 p. ISBN 1812-2566.
 2. STEPANOV G. Cadrul de dezvoltare a jurnalismului social autohton. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe Sociale, 2015, 8 (88), pp. 3-8. 213 p. ISSN 1814 – 3199.
 3. STEPANOV G. Premisele apariţiei jurnalismului social în Republica Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria Ştiinţe Sociale, 2015, nr. 3 (83), pp. 17-23. 241 p. ISSN 1814 – 3199.
 4. STEPANOV G. Modalități de mediatizare a crizei politice din Republica Moldova (2011-2013). În: Moldoscopie. Probleme de analiză politică. Revistă ştiinţifică trimestrială, 2014, nr. 3 (LXVI), pp. 111-120. 204 p. ISSN 1812-2566.
 5. STEPANOV G. Agenţia de ştiri „IPN”: modalităţi de mediatizare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. În: Moldoscopie. Probleme de analiză politică. Revistă ştiinţifică trimestrială, 2013, nr. 4 (LXIII), pp. 111-122. 202 p. ISSN 1812-2566.70.

 

 1. Articole în culegeri ştiinţifice

3.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale

 1. STEPANOV G. Sondajele electorale în mass-media: viziune de ansamblu. În: Informarea vs manipularea electoratului. Materialele Conferinței Științifice Internaționale Sondajele în campaniile electorale – percepere mediatică și evitarea manipulărilor, 20-21 februarie 2015. Chișinău: CEP USM, 2015, pp 14-18. 216 p. ISBN 978-9975-71-694-9.
 2. STEPANOV G. Mass-media și viața privată: Abordări etico-legale. În: Freedom of the Media – Freedom Through Media? Materialele conferinței științifice internaționale Crossmedia și jurnalismul de calitate. Germania, Passau: Bochum/Freiburg, 2015, pp. 233-243. p. 384. ISSN 1865-1615. ISBN 978-3-89733-369-7.
 3. STEPANOV G. Mass-media and Privacy: Legal Etical Approach. În: Freedom of the Media – Freedom Through Media? Materialele conferinței științifice internaționale Crossmedia și jurnalismul de calitate. Germania, Passau: Bochum/Freiburg, 2015, pp. 229-232. p. 384. ISSN 1865-1615. ISBN 978-3-89733-369-7.
 4. STEPANOV G. Practici de reflectare a vieții private în jurnalism. În: Vector european. Revistă de cercetări socio-umanistice. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice Abordări europene în cercetare şi inovare, 9-12 octombrie 2014. Revistă științifică, 2014, nr. 2, pp. 203-208. 350 p. ISSN 2343-1106.
 5. STEPANOV G. Campania de presă – instrument de promovare a valorilor sociale. În: Sociologia și Asistența Socială: interferenţe naţionale şi perspective de dezvoltare. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 15 mai 2014. Chişinău: CEP USM, 2014, pp. 186-192. 276 p. ISBN 978-9975-71-514-0.
 6. STEPANOV G. Mass media și viața privată: precepte deontologice. În: Rezonanțe. Istoricul Congresului al XXIV-lea Internațional. Sub redacția și coordonarea: prof. univ. dr. V. Burlui și prof. univ. dr. C. Ch. Marinescu. Iași: Editura SAMIA, 2014, pp. 117-132. 684 p. ISBN 978-973-7783-47-9.

 

3.3. culegeri naţionale

 1. 25. STEPANOV G. Stratificarea socială ca factor catalizator al procesului de constituire a jurnalismului social. În: Valori ale mass-mediei în epoca contemporană. Vol. VI. Coordonatori. G. Stepanov, M. Tacu. Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 36-44. 256 p. ISBN 978-9975-71-832-5.
 2. STEPANOV. G. Modalităţi de mediatizare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. În: Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene. Coordonator Victor Moraru. Chişinău: Institutul de cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014, pp. 159-171. 208 p. ISBN 978-9975-57-121-0.
 3. STEPANOV. G. Paradigma culturii digitalizate. Coordonator V. Moraru. În: Europenizarea: faţetele procesului. Chişinău: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013, pp. 194-199. 336 p. ISBN 978-9975-57-064-0.
 4. STEPANOV. G. Potențialul de culturalizare al mass-media autohtone. În: Literatura în totalitarism și post-totalitarism: teorii, practici și politic de reprezentare. Chișinău: CEP USM, 2012, pp. 95-112. 208 p. ISBN 978-9975-71-295-8.

 

3.4. culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale

 1. STEPANOV G. Realitatea politică în vizorul presei naţionale: modalităţi de abordare. Cazul 7 aprilie. În: Mass media din Republica Moldova: tradiţii locale şi orizonturi europene. Materialele simpozionului ştiinţific naţional din 24-25 noiembrie 2010. Chişinău: CEP USM, 2012, pp. 52-60. 318 pag. ISBN 978-9975-71-308.

 

 1. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice

4.1. conferinţe internaţionale (peste hotare)

 1. STEPANOV G. Mass-media – domeniul social: ascensiunea interacțiunii. În: Rolul instituțiilor academice în renașterea și dezvoltarea economică, socială și culturală a României. Sesiunea științifică de toamnă 2015 a Academiei Oamenilor de Știință din România, 24-26 septembrie 2015. Iași: Academia Oamenilor de Știință din România, 2015, pp. 125-126. 129 p.

 

4.2. conferinţe internaţionale în republică

 1. STEPANOV G., TUGAREV L. Cadrul acţional al jurnalistului în raport cu sursele de informare. În: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Volumul II. Cahul: Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu”, 2016, pp. 391- 395. ISBN 978-9975-914-90-1.
 2. TUGAREV L., STEPANOV G. Blogcultura din Republica Moldova: problematică şi modalităţi specifice de exprimare. În: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Volumul II. Cahul: Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu”, 2016, pp. 479-481. ISBN 978-9975-914-90-1.
 3. STEPANOV G. Mass media şi cadrul lingvistic în Republica Moldova. În: Mass media între document şi interpretare Materialele Congresului Internaţional de Istorie a Presei, Chişinău, 26-28 aprilie 2012. Chișinău: CEP USM 2012 pp. 99-102. 464 p. ISBN 978-9975-71-237-8

 

 

4.3. conferinţe  cu participare internaţională

 1. 34. STEPANOV G., BOTNARIUC M. Campaniile mediatice TV: viziune de ansamblu. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 28-29 noiembrie 2016. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 203-205. 318 p. ISBN 978-9975-71-813-4.
 2. STEPANOV G. Jurnalismul social – proces și produs. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 3-5. 287 p. ISBN 978-9975-71-704-5.
 3. STEPANOV G. Jurnalismul social: modalități de abordare a realității. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2015, pp, 6-8. 287 p. ISBN 978-9975-71-704-5.
 4. STEPANOV G. Protecția vieții private în mass media: abordări deontologice. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2014, pp. 61-63. 306 p. ISBN 978-9975-71-569-0.
 5. STEPANOV G. Creativitatea și procesul de creație în jurnalism. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2014, pp. 64-66. 306 p. ISBN 978-9975-71-569-0.
 6. STEPANOV G. Rolul ştirii de agenţie în mediatizarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Cazul „Moldpres”. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică, 26-28 septembrie 2013. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2013, pp. 10-12. 184 p. ISBN 978-9975-71-415-0.
 7. STEPANOV G. Media şi statistica: relaţii şi influenţe. În: Sociologia: interferenţe naţionale şi internaţionale. Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, 14-15 noiembrie 2012. Chișinău: CEP USM, 2012, pp. 23-26. 170 p. ISBN 978-9975-71-311-5.
 8. STEPANOV G. Despre un delict în procesul instructiv-didactic universitar. În: Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 25-26 septembrie, 2012. Chișinău: CEP USM, 2012, pp. 3-5. 270 p. ISBN 978-9975-71-268-2
 9. STEPANOV G. Jurnalismul cultural on-line în Moldova. În: Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 25-26 septembrie, 2012. Chișinău: CEP USM, 2012, pp. 6-8. 270 p. ISBN 978-9975-71-268-2

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

(aprobate şi publicate în ordinea stabilită)

 1. Manuale
 2. STEPANOV G., PÂRŢACHI I., GUZUN I. Interpretarea datelor statistice în jurnalism. Manual. Chișinău: CEP USM, 2013. 228 p. ISBN 978-9975-71-423-5.

 

 1. Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
 2. STEPANOV G. Relatarea mediatică despre HIV/SIDA, Syllabus. Chişinău, 2013. 32 p. ISBN 978-9975-4383-0-8.
 3. STEPANOV G. Ghid de bune practici jurnalistice. Mass media şi viaţa privată. Chişinău, 2014. 20 p.
 4. STEPANOV G., PÂRŢACHI I., GUZUN I. Interpretarea datelor statistice în jurnalism. Syllabus. Chişinău: CEP USM, 2013. 51 p. ISBN 978-9975-71-424-2.
 5. GUZUN M., STEPANOV G. ș.a. Ghid de înţelegere şi relatare a statisticilor: resurse pentru jurnalişti şi comunicatori. Chişinău: CEP USM, 2013. 34 pag,
 6. STEPANOV G., LAZUR I., RUSNAC L. Ghid de bune practici jurnalistice. Mass-media şi prezumţia vinovăţiei. Chişinău, Consiliu de Presa din Republica Moldova, 2012. 20 p.
 7. STEPANOV G., RUSNAC L. Ghid de bune practici jurnalistice. Protecţia minorilor în mass-media. Chişinău, Consiliu de Presa din Republica Moldova, 2012. 20 p.

 

 1. Note de curs /Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
 2. STEPANOV G. Relatarea mediatică despre HIV/SIDA. Note de curs. Chişinău, 2013. 72 p. ISBN 978-9975-4235-8-8.

 

 1. Indicaţii /îndrumări metodice (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, privind elaborarea tezelor de an, licenţă, masterat), aprobate de consiliile metodice, consiliul facultăţii
 2. HAHN O., GUZUN M., STEPANOV G. Managementul instituțiilor media. În: Crossmedia. Un ghid pentru studenții specializărilor de jurnalism. Bon: Schiller Publishing House, 2015, pp. 113-118. 144 p. ISBN 978-3-944529-67-7.
 3. STEPANOV G, SÂRGHI, L. Elaborarea tezei de an, de licență și de master. Ghid metodic. Chişinău: CEP USM, 2014. 60 p., ISBN 978-9975-71-553-9.