LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
ale dnei Tugarev Laura, lector universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

Articole în diferite reviste ştiinţifice

articole în reviste de tipul B:
TUGAREV L. Arta interviului cultural: specific, conţinut şi tehnici de realizare. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, nr.3(83), pp. 24-28, ISSN 1814-3199.
TUGAREV L. Reportajul cultural: aspecte definitorii și aserțiuni explicative. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2016, nr.3 (93), pp.176-180, ISSN 1814-3199.

articole în reviste de tipul C:
TUGAREV, L. Aspecte privind interferența dintre comunicare și cultură. În: Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Științe socioumanistice. Vol II. Chișinău: CEP USM, 2014, pp. 87-93. 262 p. ISBN 978-9975-71-559-1.
TUGAREV, L. Esența și particularitățile jurnalismului cultural. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Culegere de comunicări. Chișinău:  CEP USM, 2014, pp. 53-55. 307 p.  ISBN 978-9975-71-569-0.
TUGAREV L. Publicistica lui Mihai Eminescu: problematică și relief stilistic. În: Bibliopolis nr.2 (52), 2014, pp.182-185. 263 p. ISSN 1811-900X.
TUGAREV L. Știrea în Art jurnalism. În: Valori ale mass media în epoca contemporană. Chişinău: CEP USM, 2006, pp. 169-175. 255 p. ISBN 9975-70-233-3.

conferinţelor internaţionale în republică
TUGAREV L. Cadru de constituire a teoriilor moderne privind Art Jurnalismul. În Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Vol. II, 2015 Ştiinţe istorice şi sociale. pp. 384-388. 451 p. ISBN 978-9975-914-98-7/ 978-9975-88-000-8
TUGAREV L., STEPANOV G. Blogcultura din Republica Moldova: problematică şi modalităţi specifice de exprimare. În: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Volumul II. Cahul: Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu”, 2016, pp. 479-481. 580 p. ISBN 978-9975-914-90-1.
STEPANOV G., TUGAREV L. Cadrul acţional al jurnalistului în raport cu sursele de informare. În: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Volumul II. Cahul: Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu”, 2016, pp. 391- 395. 580 p. ISBN 978-9975-914-90-1.

conferinţe cu participare internaţională
TUGAREV L. Art Jurnalism: funcții și conținut. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2015, Rezumate ale comunicărilor. Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 114-116. 287 p. ISBN 978-9975-71-704-5.
TUGAREV L. Jurnalism: cadrul legal în domeniul culturii. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2015, Rezumate ale comunicărilor. Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 15-18. 287 p. ISBN 978-9975-71-704-5.
TUGAREV L. Art jurnalismul online ca o nouă paradigmă. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 253-256. 319 p. ISBN 978-9975-71-813-4