Mariana Marcu

E-mail: marcudo@yahoo.com
Data naşterii: 30.03.1978


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Jurnalism, 2000, Chişinău

EXPERIENŢA:

USM: 2011 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Radio şi Televiziune

Participări la conferinţe:

Naţionale:
• 21-22 septembrie 2011 – Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Comunicarea: “Mediatizarea sondajelor – formă de influenţă asupra conştiinţei politice a electoratului”
• 25-26 septembrie 2012 – Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Comunicarea: “Conştiinţa politică – produs al experienţei social-politice – reflectată în presă”.
• 26-27 aprilie 2013 – Radio Basarabia – revenire la adevăr. Comunicarea: “Politica editorială a postului “Radio Basarabia”
• 26-28 septembrie 2013 – Integrare prin cercetare şi inovare. Comunicarea: “Mass-media – formator al conştiinţei naţionale a tinerilor”.

Internaţionale:
• 17-20 octombrie 2013 – Oradea-Băile Felix. Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate. Comunicarea: “Postul de radio instructiv-didactic – instrument de formare a culturii profesionale”.

Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor:
Coparticipantă ca organizator la conferinţa ştiinţifică „Radio Basarabia – revenire la adevăr”, 26-27 aprilie 2013

Publicaţii în ţară şi peste hotare:

Articole:
• Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate. Comunicarea: “Postul de radio instructiv-didactic – instrument de formare a culturii profesionale”. p. 404-412. Ed. MEGA Cluj-Napoca, 2013. ISBN 978-606-543-418-9

Teze ale comunicărilor:
• Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Comunicarea: “Mediatizarea sondajelor – formă de influenţă asupra conştiinţei politice a electoratului” p. 139-141, CEP USM, 2011
• Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Comunicarea: “Conştiinţa politică – produs al experienţei social-politice – reflectată în presă”. p. 21-23, CEP USM, 2012
• Integrare prin cercetare şi inovare. Comunicarea: “Mass-media – formator al conştiinţei naţionale a tinerilor”. p. 25-27, CEP USM, 2013