Mariana Tacu
E-mail: mariana.tacu@gmail.com
Data naşterii: 23.05.1983


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
2001 – 2005: Licență, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova
2005 -2006: Masterat, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova
2006 – 2013: Doctorat. Tema ” Strategii și tehnici mediatice în procesul de stabilire a agendei politice în Republica Moldova”, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova
2010 – 2012: Studii de doctorat (PhD) – Comunicare Interculturală, Universitatea din Bologna „Alma Mater Studiorum”, Italia
mai 2012 – iunie 2012: Atestat de frecvență – Curs de Jurnalism, Centrul de Studii de Jurnalism și Comunicare, Roma, Italia
mai 2012/februarie 2011/ianuarie 2012: Cursuri de limbă și cultură italiană, Asociația de Limbi și Culturi Europene, Bologna, Italia

EXPERIENŢĂ:
2005 – prezent: Lector superior la USM, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului
2012 – 2013: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe a Moldovei
Premii:
2012 : diplomă de particpare în cadrul Conferinței Interdoctorale „Politica socială în timpul de criză: de la vechiul la noul welfare” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2011: diplomă de particpare în cadrul Conferinței Interdoctorale „Neuroimaginile, ce pot să ne spună despre minte?” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2011: diplomă de particpare în cadrul Seminarului Interdoctoral Specializat „Procese figurative între cuvinte și imagine” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2011: diplomă de particpare în cadrul Seminarului Interdoctoral Specializat „Metalimbajul în procesul de interpretare” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2010: diplomă de particpare în cadrul Seminarului Interdoctoral Specializat „Cercetare, Publicații, Evaluare: Rolul revistelor academice” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2009: diplomă de gradul II în cadrul Conferinţei Știinţifice a Masteranzilor şi Doctoranzilor „Cercetare şi Inovare – Perspective de evoluţie şi Integrare Europeană” Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
2006: diplomă de participare în cadrul Conferinţei Ştiinţifice desfășurate în incinta universității „George Coşbuc”, Bistriţa Năsaud, România
Alte activităţi:

Participări la conferințe naționale și internaționale:
2013: participarea în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Integrare prin cercetare și inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
2013: participarea în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Tendințe contemporane de dezvoltare a științei în contextul opțiunii de Integrare Europeană: viziuni ale tinerilor cercetători”, Acdemia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
2012: participarea în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Dialogul Civilizațiilor – etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare”, Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice, Acdemia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
2012: particparea în cadrul Conferinței Interdoctorale „Politica socială în timpul de criză: de la vechiul la noul welfare” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2011: particparea în cadrul Conferinței Interdoctorale „Neuroimaginile, ce pot să ne spună despre minte?” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2011: particparea în cadrul Seminarului Interdoctoral Specializat „Procese figurative între cuvinte și imagine” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2011: particparea în cadrul Seminarului Interdoctoral Specializat „Metalimbajul în procesul de interpretare” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2010: particparea în cadrul Seminarului Interdoctoral Specializat „Cercetare, Publicații, Evaluare: Rolul revistelor academice” Universitatea Alma Mater, Bologna, Italia
2009: participarea în cadrul Conferinţei Știinţifice a Masteranzilor şi Doctoranzilor „Cercetare şi Inovare – Perspective de evoluţie şi Integrare Europeană” Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
2008: participarea în cadrul Conferinţei Știinţifico-Practică Internaţională „Economia Republicii Moldova şi migraţia: probleme şi oportunităţi” Institutul Mass Media, Universitatea Liberă Internațională,Chișinău, Republica Moldova
2008: participarea în cadrul Mesei Rotunde „Jurnalismul european, o prioritate pentru Republica Moldova”, Asociaţia Jurnaliştilor din România şi filiala din Republica Moldova, Chișinău, Republica Moldova
2008: participarea în cadrul Simpozionului Naţional dedicat anului tineretului, „Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – Imperativul timpului”, Acdemia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
2007: participarea în cadrul Simpozionului Ştiinţific Internaţional, „Universitatea Libreră Internaţională – 15 ani de ascensiune”, Universitatea Liberă Internațională,Chișinău, Republica Moldova
2007: participarea la al VI-lea Simpozion Naţional de Jurnalism „Forme de manipulare ale Opiniei Publice”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România
2006: participarea în cadrul Conferinţei Ştiinţifice desfășurate în incinta universității „George Coşbuc”, Bistriţa Năsaud, România

Proiecte naționale și internaționale:
2014: monitor colaborator în cadrul proiectului „Pluralismul mass-media în Republica Moldova: oportunitate și realitate”, Asociația Presei Electronice, Chișinău, Republica Moldova
2009: monitor consultat în cadrul proiectului „Achizițiile publice: transparență sau opacitate?”, Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie ACCESS-INFO, Chișinău, Republica Moldova
2009: monitor consultat în cadrul proiectului „Dreptul, omul și dreptatea în mass-media”, Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie ACCESS-INFO, Chișinău, Republica Moldova

Cursuri ţinute:
Responsabilitatea socială a instituției media (ciclul II – Masterat)
Teorii mediatice contemporane (ciclul II – Masterat)
Deontologia profesională a jurnalistului (ciclul I – Licență)
Psihologia actului de creație (ciclul I – Licență)
Jurnalismul social: știrea socială (ciclul I – Licență)
Jurnalismul social: interviul social (ciclul I – Licență)
Jurnalismul social: reportajul social (ciclul I – Licență)

Curriculumuri elaborate:
Responsabilitatea socială a instituției media (ciclul II – Masterat)
Teorii mediatice contemporane (ciclul II – Masterat)
Deontologia profesională a jurnalistului (ciclul I – Licență)

Publicații:

Articole Ştiinţifice:
1. Tacu M., Moraru V. Câteva fundamente teoretice ale securității informaționale: Agenda-Setting în contextul teoriilor comunicării mediatice. În: Studia Securitatis. Nr. 2. Sibiu, România, 2013, p. 117-126. (0,8 c.a.)
2. Tacu M., Moraru V. Activitatea mediatică: oportunitatea abordării strategice. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 4 (LIX). Revistă știinţifică trimestrială. Chișinău: CEP USM, 2012, p. 88-98. (0,6 c.a.)
3. Tacu M., Moraru V. Comunicarea politică în condițiile democratizării societății moldovenești: abordări paradigmatice. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. Nr. 3. Chișinău: „Tipografia-Sirius” SRL, 2012, p. 128-137. (0,8 c.a.)
4. Tacu M. Efectul de agendă. În: Revista Ştiinţifică Studia Universitatis. Nr. 3 (43). Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2011, p. 200-205. (0,5 c.a.)
5. Tacu M. Problema migrației în agenda politico-mediatică autohtonă. În: Republica Moldova: provocările migrației. Chișinău: Î.E.P. „Știința”, 2010, p. 94-99. (0,4 c.a.)
6. Tacu M. Psihologia comunicării în construirea realităţii sociale. În: Revista Ştiinţifică Studia Universitatis. Nr. 3 (23). Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2009, p. 156-159. (0,4 c.a.)
7. Tacu M. Problema migraţiei tinerilor pe agenda mediatică autohtonă. În: Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – Imperativul timpului. Chişinău: Centrul Editorial al UASM, 2008, p. 163-166. (0,3 c.a.)
8. Tacu M. Interdependenţa dintre agenda mass-media şi agenda publică. În: Revista Ştiinţifică Studia Universitatis. Nr. 4 (14). Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2008, p. 227-232. (0,4 c.a.)
9. Tacu M. Efectele mediatice asupra politicului. În: Societatea şi Comunicarea în Tranziţie. Seria Starea Mass Media. Chişinău: CEP ULIM, 2008, p. 56-64. (0,45 c.a.)
10. Tacu M. Persuasiunea: arta sau puterea de a convinge. În: Revista Ştiinţifică Studia Universitatis. Nr. 3. Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2007, p. 267-269. (0,33 c.a.)
11. Tacu M. Rolul şi locul mass media în formarea culturii politice a audienţei din Republica Moldova”. În: Revista Știinţifică Amfiteatru. Nr. 2. Centrul Bistrița al Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București, Bistriţa Năsăud: 2006, p. 47-52. (0,4 c.a.)

Materiale ale Comunicărilor Științifice:
12. Tacu M. Efectele new media VS psihologia cognitivă aplicată. În culegerea de comunicări: Integrare prin Cercetare și Inovare. Conferința științifică cu participare internațională USM. Chișinau: CEP USM, 2013. (0,25 c.a.)
13. Tacu M. Inducţia şi deducţia mediatică în procesul de stabilire a ordinii prioritare a evenimentelor cu caracter politic. În culegerea de comunicări: Creșterea Impactului Cercetării și Dezvoltarea Capacității de Inovare. Conferința științifică cu participare internațională dedicată aniversării a 65-a de la fondarea USM. Chișinau: CEP USM, 2011, p. 121-124. (0,25 c.a.)
14. Tacu M. Strategii şi tehnici mediatice în raport cu dimensiunile psiho-socio-politice. În culegerea de comunicări: Cercetare şi Inovare – Perspective de Evoluţie şi Integrare Europeană. Conferința științifică a masteranzilor și doctoranzilor. Chişinău: CEP USM, 2009, p. 213-214. (0,12 c.a.)
15. Tacu M. Rolul mass-media în viaţa politică. În culegerea de comunicări: Învățământul Superior și Cercetarea – Piloni ai Societății Bazate pe Cunoaștere. Conferința științifică internațională dedicată jubileului de 60 de ani ai Universității de Stat din Moldova. Chișinău: CEP USM, 2006, p. 329-330. (0,12 c.a.)