LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
ale dlui Mihai LESCU
doctor în științe politice, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

1. Articole:
1.1. în reviste științifice recunoscute peste hotare
1. LESCU M. Mass-media actor al câmpului geopolitic regional. În: Ediția a XXVI-a a Congresului Înternațional al Universității „Apollonia”: Pregătim viitorul promovând excelența. (Secțiunea Științe Social-Umane. Sub redacția și coordonarea: acad. Constantin Gh. Marinescu, drd. Ionel Pintilii), Iași, 2016, pp.102-114, ISBN 978-606-8410-74-6
2. LESCU M. Aspecte privind abordarea mediatică a conflictului din estul Republicii Moldova (Transnistria) În: revista Convergențe spirituale Iași-Chișinău, Iaşi, 2015, nr. 8-9, pp. 150-157, ISSN 2343-9661
3. LESCU M. Responsabilitatea socială a comunicării mediatice. În: revista Convergențe spirituale Iași-Chișinău, (Universitatea „Apollonia” Iași, Academia de Științe a Republicii Moldova); Iaşi, 2014, nr. 6-7, pp. 147-152, ISSN 2343-9661
1.2 în reviste științifice naționale acreditate
– categoria „B”
4. MORARU V., LESCU M. Împactul globalizării asupra activității mass-mediei. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2016, nr. 2 (171), pp. 161–168. 220 pag. ISSN 1857-2294
5. LESCU M. Responsabilitatea socială a comunicării mediatice. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, nr 1,2014, pp. 166-172 , ISSN 1857-2294
6. LESCU M. Doar trei crâmpeie de neuitat…În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, 2011 nr. 2 (156), pp. 99-101. 244 pag. ISSN 1857-2294
-categoria „C”
7. LESCU M. Republica Moldova și România în spațiul geopolitic: dinamica comunicării politice. În: Moldoscopie. Probleme de analiză politică. Revistă ştiinţifică trimestrială, nr. 3, (LXXIV). Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 43-51. 206 pag. ISSN 1812-2566.

8. LESCU M. Impactul intereselor geopolitice externe asupra transformărilor câmpului informațional autohton În: Moldoscopie. Probleme de analiză politică. Revistă ştiinţifică trimestrială, nr. 4 (LXXV). Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 56-62, 200 pag. ISSN 1812-2566.
9. LESCU M. Activitatea editoriala şi societatea informaţionala. În: Studia Universitatis, CEP USM 2008 nr. 4, pp. 201-203. ISSN 1857-2081
10. LESCU M. Analiza politică în presă. În Studia Universitatis, CEP USM 2007 nr. 6, pp. 313-315 ISSN 1857-2081
11. LESCU M. Mediatizarea valorilor europene – parte a educaţiei democratice. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Științe socioumanistice. CEP USM, 2006, pp.31-34. ISSN 1811-2668.
12. LESCU M. Impactul informaţional şi cel comportamental al ştirii radiofonice. În : Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe Socioumanistice. CEP USM, 2005 pp.15-18. 655 pag. ISSN 1811-1668
13. LESCU M. Cultura politică şi presa. În : Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe Socioumanistice. CEP USM, Chișinău, 2004, pp.11-14. 403 pag., ISSN 1811-2668
14. LESCU M. Presa şi comportamentul politic al destinatarilor ei. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe Socioumanistice. CEP USM, 2003, pp.327-330, 471 pag. ISBN 9975-70-295-3
15. LESCU M. Mass-media şi publicitatea. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Stiințe Socioumanistice. CEP USM, 2003, pp.324-326. 471 pag. ISBN 9975-70-295-3
16. LESCU M. Presa în societatea în tranziţie. În : Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe Socioumanistice. CEP USM, 2001 pp.44-47. 319 pag. ISBN 9975-70-041-1.
17. LESCU M. Planul de Acţiuni UE – Republica Moldova şi mass-media. În: revista Moldova şi Lumea, 2005, nr.2, pp.18-20. ISSN 0132-6627
18. LESCU M. Sistemul mediatic şi cartea. În: revista Moldova şi Lumea, 2004, nr.5-6, pp.21-23. ISSN 0132-6627
19. LESCU M. Relaţiile cu ţările vecine în viziunea presei. În: revista Moldova şi Lumea, 2004, nr. 4, pp.13-15. ISSN 0132-6627
20. LESCU M. Libertatea discursului politic în mass-media. În: revista Moldova şi Lumea, 2004, nr.2, pp.14-16. ISSN 0132-6627
21. LESCU M. Integrarea europeană în viziunea presei. În: revista Moldova şi Lumea, 2003, nr.3, pp.5-6. ISSN 0132-6627
22. LESCU M. Imaginea Ţării în presă. În: revista Moldova şi Lumea, 2003, nr. 2, pp.8-9, ISSN 0132-6627
23. LESCU M. Presa şi procesul democratizăii societăţii. În: revista Moldova şi Lumea, 1997, nr.7-8, pp.12-13. ISSN 0132-6627
1.3 în reviste nerecenzate
24. LESCU M. Dimensiunea Europeană în audienţă radiofonică Revista Panoramic TV, 2003 nr.8, pag.8-9
25. LESCU M. Revista presei despre Revista presei Revista Panoramic TV, 2003 nr.12, pag. 16-18
26. LESCU M. Radioteleviziunea şi viziunea Revista Panoramic TV, 2003 nr.9-10, pag. 14-15
27. LESCU M. Vocaţie critică şi inspiraţie poetică Revista Panoramic TV, 2004 nr.1, pag. 27-29
28. LESCU M. Valoarea informaţională a ştirii Revista Panoramic TV, 2004 nr.3, pag. 14-16

2. Articole în culegeri ştiinţifice
2.1 culegeri internaționale
29. LESCU M. Un caz de manipulare mediatica: Transnistria. În: studiul Forme ale manipulării opiniei publice, (coord. Ilie Rad), România, Tribuna, Cluj-Napoca, 2008 pp.307-322. 354 pag. ISBN 978-973-1878-05-8

2.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale

30. LESCU M. Cultira informării și realitatea mediatică în campaniile electorale. În: Materialele conferinței științifico-practice din Brăila (Univrtsitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești- 16-18 mai 2010): Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat. CEP USM , 2011. pp. 107-120. 202 pag. ISBN 978-9975-71-088-6
31. LESCU M. Presa din Republica Moldova în primii ani de tranziție către democrație. În: Mass-media din Republica Moldova: între document și interpretare. Materialele Congresul Internațional de Istorie a Presei, 27-28 aprilie 2012. CEP USM, 2012, pp. 290-298. 464 pag. ISBN 978-9975-71-237-8
32. LESCU M. Efectul politic al sondajelor de opinie în alegerile influențate geopolitic. În: Informarea vs manipularea electoratului. Materialele Conferinței Internaționale Sondajele în campaniile electorale—percepere mediatică și evitarea manipulărilor, 20-21 februarie 2015. CEP USM, 2015, pp. 105- 112, 216 pag. ISBN 978-9975-71-694-9

2.3. culegeri naţionale

33. LESCU M. Instituția cenzurii în Moldova Sovietică În: Europenizarea: fațetele procesului, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM, Sirius, Chișinău 2013, pp. 183-193. 336 pag. ISBN 978-9975-57-064-0
34. LESCU M. Presa și problemele imaginii țării. În : Realitățile politice și realitățile mediatice în contextul integrarii europene”, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Sirius, 2014, pp.152-158. 208 pag. ISBN 978-9975-57-121-0
35. LESCU M. Difuzarea și receptarea cărții în era informațională. În: Mass-media din Republica Moldova: tradiție locală și orizonturi europene. Materialele Simpozionului Național, 24-25 noiembrie 2010. CEP USM, 2011 pp. 269-274. 316 pag. ISBN 978-9975-71-308-5
36. LESCU M. Lumina Cuvântului. În: Lumini pentru Templu.Societatea ştiinţifică Omul şi Universul, Cartea Moldovei, Chișinău 2005, pp. 393-402. 472 pag. ISBN 9975-60-172-3
2.4 serialul Facultății – Valori ale mass-mediei
37. LESCU M. Aspecte privind securitatea spațiului informațional al Republicii Moldova În : Valori ale mass-media în epoca contemporană. Vol. VI, CEP USM, 2005, pp. 83-93. 256 pag. ISBN 9975-71-832-5
38. LESCU M. Un război mediatic: conflictul transnistrean. În: Valori ale mass-media în epoca contemporană, Vol. V, CEP USM, 2010, pp. 23-42. 183 pag. ISBN 978-9975-70-580-6
39. LESCU M. Publicistica şi literatura: interacţiunea proceselor de creaţie. În : Valori ale mass-media în epoca contemporană. Vol. IV, CEP USM, 2006, pp. 43-49. 117 pag. ISBN 978-9975-917-96-4
40. LESCU M. Presa alolingvă şi viaţa social-politică. În : Valori ale mass-media în epoca contemporană. Vol. III. CEP USM, Chișinău 2005, p.21-33.120 pag. ISBN 9975-70-547-2
41. LESCU M. Informaţia – sursă de putere. În: Valori ale mass-media în epoca contemporană. Vol.II., CEP USM 2003, pp.93-103. 147 pag. ISBN 9975-70-233-3
42. LESCU M. Presa şi rezolvarea democratică a problemelor politice şi sociale. În: Unele probleme de teorie şi practică a presei şi comunicării, CCRE Presa, Chișinău 1999 , pp. 21-30. 188 pag. ISBN 5:85268-270-5
3. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
3.1. conferinţe internaţionale
43. LESCU M. Cartea și sistemul informaţional actual. În: Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Științe socioumanistice. Materialele Conferinței științifice internaționale, 28 septembrie 2006. CEP USM, 2006, pp.323-324. 493 pag. ISBN 978-9975-70-667-6.

3.2. conferinţe cu participare internaţională
44. LESCU M. Factorul mediatic și geopolitica. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare, Stiințe socioumanistice , 28-29 septembrie 2016. CEP USM, 2016. pp.271-273. 319 pag. ISBN 978 -9975-71-813-4
45. LESCU M. Mediul geopolitic și mass-media. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare, 10-11 septembrie 2015. CEP USM, 2015, pp.53-55. 287 pag. ISBN 978 9975-71-704-5
46. LESCU M. Societatea informațională și razboiul informational. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare, 10-11 septembrie 2015. CEP USM, 2015, p.41-43. 287 pag. ISBN 978 9975-71-704-5
47. LESCU M. Activitatea profesională a jurnalistului. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare, 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. CEP USM, 2014, pp. 67-69. 307 pag. ISBN 978-9975-71-569-0
48. LESCU M. Imperativele publicisticii dabijiene. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare,10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. CEP USM, 2014, p.p. 69-72. 307 pag. ISBN 978-9975-71-569-0
49. LESCU M. Libertatea de exprimare în societatea democratică. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare, 26-28 septembrie 2013. Rezumatul comunicărilor, CEP USM, 2013. pp. 28-30. 184 pag. ISBN 978- 9975-71-415-0
50. LESCU M. Afirmarea Abecedarului ca manual elementar pentru instruire. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare, 26-28 septembrie 2013. Rezumatul comunicărilor, CEP USM, 2013. pp 31-33. 184 pag. ISBN 978- 9975-71-415-0
51. LESCU M. Note marginale privind editologia–știința despre carte. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Interferențe universitare—integrare prin cercetare și inovare, 25-26 septembrie 2012. Rezumatul comunicărilor, CEP USM, 2012. pp 9-11. 270 pag. ISBN 978-9975-71-268-2
52. LESCU M. Prima carte tipărită în Moldova. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Interferențe universitare—integrare prin cercetare și inovare, 25-26 septembrie 2012. Rezumatul comunicărilor, CEP USM, 2012. pp 12-14. 270 pag. ISBN 978-9975-71-268-2
53. LESCU M. Evoluția activității editoriale și a dreptului de autor în tranziție. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare, 21-22 septembrie 2011. Rezumatul comunicărilor CEP USM, 2011, pp. 97-99. 384 pag. ISBN 978-9975-71-136-4
54. LESCU M. Comportamentul presei în campania pentru alegerile parlamentare 2010. În: Materialele conferinței științifice cu participare internațională Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare, 21-22 septembrie 2011. Rezumatul comunicărilor. Ch. USM, 2011, pp. 99-102. 384 pag. ISBN 978-9975-71-136-4
4. Studii ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură)
55. LESCU M. Destinul Celest al Cuvintelor. În: Galina Furdui și Spațiul atemporal al Cuvântului. Retrosinteze eseistice. Pontos, Chișinău, 2016. pp.334-355. 392 pag. ISBN 978-9975-51-707-2
56. LESCU M. Dumitru Caldare: drumul spre perfecțiune și demnitate. În: Virtutea- temelia existenței umane /Dumitru Căldare. Biobibliografie/, CEP USM , 2015, p.194-198, 236 pag. ISBN 978-9975-71-699-4
57. LESCU M. (Coordonator și autor). Dumitru Coval. Evocări. Chișinău, CEP USM, 2013, 208 pag., ISBN 978-9975-71-336-8.
58. LESCU M. Drumurile vieţii. În: Pe drumurile creaţiei (Tudor Topa: Bibligrafie”). Fundaţia Draghiştea, Chișinău 2007, pp. 90-101. ISSN 1857-2081.
59. LESCU M. Autografele inimii (eseu ştiinţific). În: Cercetător al jurnalismului contemporan . (Profesorul universitar Dumitru Coval la 65 de ani), Laboratorul poligrafic al FJȘC, 2004, pp.45-64. 72 pag.

5. Lucrări ştiinţifice cu caracter informativ (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu)

5.1. în enciclopedii, dicţionare
60. LESCU M., BOCHMANN K. ( Leipzig) Verlagswesen În: Enciclopedia Die Republik Moldau. Republica Moldova, Leipziger Universitatsverlang, 2012. pp. 686- 690. 750 pag. ISBN 978-3-86583-557-4
61. LESCU M. Cartea în destinul nostru. În: Encuclopedia Localitățile Republicii Moldova Vol.10. Fundația Draghiștea, Chișinău 2012, pp.21-40. 804 pag. ISBN 978-9975- 4210-4-1
62. LESCU M. Activitatea editorială. În: Enciclopedia Moldovei, Republica Moldova Vol. I, Firma Editorial-Poligrafica Tipografia Centrala , Chișinău 2009, pp. 686-692. 736 pag. ISBN-978-9975-9520-0-2
63. LESCU M. Presa Chişinăului. În: Enciclopedia Chişinău. Museum, Chișinău 1997, pp. 383-385. 576 pag. ISBN 9975-906-16-8

                                                                             LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE
                                                                                 (aprobate şi publicate în ordinea stabilită)

6. Note de curs /Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
64. LESCU M. Activitatea editorială. Ciclu de prelegeri, CCRE Presa, 2005, 2009 și 2012 (revazută și completată), CEP USM 104 pag., ISBN 978-9975-9883-4-2
65. LESCU M. Publicişti şi publicaţii (eseuri ştiinţifice) . Prut Internaţional, Chișinău 2003, vol.I, 124 pag. ISBN 9975-69-557-4