Mihai Lescu
E-mail: lescumihai@mail.ru


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
1972: Facultate – Filologie, specialitatea Jurnalism, USM
1997: Doctorat. Teza: Rolul presei în democratizarea sistemului politic al societații, AȘM
1989: Stagiere în Ungaria, Budapesta
1990: Stagiere în URSS, Moscova
1995: Stagiere în Grecia, Salonic
EXPERIENŢĂ:
1997 – prezent: Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, dr. conferențiar Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului
Premii:
Diplomă de gradul III al Guvernului Republicii Moldova, nr. 1802-1132 din 28.09. 2011
Alte activităţi:
Participări la conferinţe ( ultimii ani):

Naţionale
• Conferinţa ştiinţifică “Mass media din Republica Moldova: tradiţii locale şi orizonturi europene”. Chişinău, 24-25 noiembrie, 2010.
• Simpozionul ştiinţific „Interferenţe teoretico-practice în procesul valorificării opţiunii europene a Republicii Moldova”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2012.
• Conferinţa anuală “Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decisional: legislaţie, realitate, perspective (ediţia a X-a); USM, octombrie 2013.

Internaționale
• Conferinţa ştiinţifică internaţională „Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat” . Româmia, Brăila, 16-18 mai 2010.
• Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Chişinău, 2011.
• Congresul Internaţional de Istorie a Presei “Mass media între document şi interpretare”. USM, Chişinău, 26-28 aprilie 2012.
• Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 25-26 septembrie, 2012.
• Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. USM, 26-28 septembrie 2013, Chişinău, 2013.

Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor:

Naţionale
• Conferinţa ştiinţifică „Dreptul cetăţeanului de a şti – imperativ al timpului” (Chişinău, USM, 29 septembrie 2010);
• 2. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Chişinău, USM, 2011.
• Colocviu interuniversitar anual din cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret „Cartea pentru copii: fond, formă, valoare” (ediția a VII-a ), USM, aprilie 2014.
Membru:
2012 – prezent: al Comisiei pentru Calitate a USM;
2006 – prezent: al Comitetului sindical al angajaților USM;
2005- prezent: Membru al Seminarului ştiinţific de profil, specialitatea 10.01.10 Jurnalism

Președinte:
2012-prezent: al Comisiei pentru Calitate a Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării;
2006-prezent: al Biroului sindical al Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării.

Curricule elaborate:
1. Norme profesionale în jurnalism
2. Noțiuni generale de editologie
3. Sistemul editorial-poligrafic
4. Structura și funcțiile editurii
5. Metodologia cercetării științifice
6 Jurnalism de opinie și comentativ
7. Activitatea editorială modernă
8. Legislația și deontologia activității editoriale
9. Publicitatea și reclama cărții
10. Modalități de distribuție a cărții
11. Cartea în librărie
12. Beletristica
13. Dreptul editorial și de proprietate intelectuală (masterat)
14. Jurnalismul publicistico-literar (masterat)
15. Gestiunea procesului editorial-poligrafic (masterat)
16. Politici și strategii editoriale (masterat)
17. Design-ul grafic (masterat)
18. Cartea în rețeua comercială (masterat)

Cursuri ținute
1. Norme profesionale în jurnalism
2. Metodologia cercetîrii științifice
3. Jurnalismul politic: știrea
4. Jurnalismul politic: interviul
5. Jurnalismul politic : reportajul.

Varia:
• Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova.
• Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
• Expert al grupului de lucru pentru mass-media la Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie ”Acess-info”, unde am colaborat la elaborarea a 10 studii-carți în baza proiectelor de activitate ale Centrului.
Publicații:
Peste 80 de lucrări ştiinţifice în enciclopedii, studii , culegeri de articole și în reviste de cercetare de specialitate din republică şi de peste hotare, consacrate problemelor: mass-media și politica; comportamentului presei în campania electorală,; rolului mass- media în procesul de democratizare a societății; aspectelor privind libertatea de exprimare, activitatea editorială, dreptului de autor și normelor profesionale ale jurnaliștilor.
În ultimii ani:
1.Publiciști și Publicații vol. I. ( eseuri științifice), editura „Prut internațional”, Chișinău 2003; 2.Activitatea editorială ( ciclu de prelegeri), CCRE „Presa”, Chișinău 2005, reeditată în 2009 și 2012;
3.Cultura informării și realitatea mediatică în campaniile electorale.// În culegerea „Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat” Ch. USM, 2010;
4.Activitatea editorială // În Enciclopedia Moldovei „Republica Moldova”. ( articol de sineză), Î.S. „Tipografia Centrală”, Chișinău 2011;
5.Verlagswesen ( Edituri) //În Enciclopedia „Die Republik Moldau .Republica Moldova”, Leipziger Universitatsverlang, 2012
6.Presa din Republica Moldova în primii ani de tranziție către democrație // În culegerea„Mass- media din Republica Moldova: între document și interpretare” Chișinău. USM, 2012.
7.Cartea în destinul nostru// În Enciclopedia „Localitățile Republicii Moldova”, vol. 10, (articol de sinteză) Î.S. „Tipografia Centrală”, Chișinău 2012;
8.Dumitru Coval. Evocări. ( coordonator culegere de documente), CEP USM, Chișinău 2013;
9.Instituția cenzurii ăn Moldova Sovietică //În culegerea „Europenizarea:fațetele procesului”,Tipografia Sirius, Chișinău 2013;
10.Presa și problemele imaginii țării // În culegerea ,Realitățile politice și realitățile mediatice”, Tipografia Sirius, Chișinău, 2014.

Teze ale comunicărilor ( ultimii ani):
1. Cultura informării și realitatea mediatică în campaniile electorale. Conferinţa internațională „Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat” . Româmia, Brăila,16-18 mai 2010.
2. Comportamentul presei în campania pentru alegerile parlamentare 2010; Evoluția activității editoriale și a dreptului de autor în tranziție. Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională ”Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare”.USM, Chișinău 21-22 septembrie 2011.
3. Comportamentul politic al presei scrise chișinăuene privind reflectarea relațiilor moldo-române după aderarea României la Uniunea Europeană. Colocviu Iași–Chișinău „Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, ASM, Chișinău, 11 noiembrie 2011.
4. Presa din Republica Moldova în primii ani de tranziție către democrație.//Congresul internațional de istorie a presei . „Mass-media din Republica Moldova: între document și interpretare”. Ediția a V-a. Chișinău, 26-28 aprilie 2012
5. Note marginale privind editologia–știința despre carte; Prima carte tipărită în Moldova.// Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională. „Interferențe universitare—integrare prin cercetare și inovare” Chișinău, 25-26 septembrie 2012
6. Libertatea de exprimare în societatea democratică; Afirmarea Abecedarului ca manual elimentar pentru instruire.// Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională. „Integrare prin cercetare și inovare” USM, Chișinău, 26-28 septembrie 2013
7. Instituția cenzurii în Moldova Sovietică .//Simpozion științific ”Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, AȘM, Chișinău, 2013.
Autor cărţi de poezie: Cerul dintâi (1998), Maluri (1999), Triplu zbor (2000), Luminătorii de joi (2001), și a culegerii de texte-cîntece Dor de Dor. (2008).