LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE,
ale dlui Guzun Mihail, doctor în filologie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
(2011 – 2016)

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

1. Articole în diferite reviste ştiinţifice
1.1. în reviste din străinătate recunoscute
GUZUN M. O temă (de presă) cu multe capcane // Convergențe spirituale Iași – Chișinău. – Iași, nr. 6-7/2014. Pp. 141-146. ISSN: 978-973-7783-63-9
GUZUN M. Aspecte ale consolidării omogenității și promovării diversității în discursul mediatic// Convergențe spirituale Iași – Chișinău. – Iași, nr. 8-9/2015. Pp.142-149.

1.2. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
articole în reviste de tipul C:
3. GUZUN M. Mass-media în perioada de tranziție: oportunități axiologice // Moldoscopie: probleme de analiză, nr.3, 2015. Pp. 98-106. ISSN 1812 – 2566

în reviste nerecenzate (naționale):
4. GUZUN M. Ilie Rad. Un ardelean la București: recenzie // Destin românesc. 2012. Nr. 1 (77). Pp. 230-232. ISSN 1857-1964
în reviste nerecenzate (internaționale):
5. GUZUN M. Journalistenausbildung in der Republik Moldau im europäischen Kontext// OeAD’News (Ȍsterreichische Austauschdienst), Nummer 3/88, März 2013. P.31.

2. Articole în culegeri ştiinţifice
2.1. culegeri internaţionale
6. GUZUN M. Confruntări cu cenzura în presa din Moldova Sovietică // Cenzura în România/ coordonator Ilie Rad. – Cluj-Napoca: Tribuna, 2012. Pp.407-418. ISBN 978-973-1878-27-0
GUZUN M. Obiectivitate sau …transparență?// Obiectivitatea în jurnalism/ Editor coordonator Ilie Rad. – București: Tritonic, 2012. Pp.69-82. ISBN: 978-606-8320-98-4
GUZUN M. Mass-media în confruntare cu provocările globalizării// Istoricul Congresului al XXIV-lea internațional. Rezonanțe/ Sub redacția și coordonarea. Prof.univ. dr. Vasile Burlui; Prof.univ. dr. C.Gh.Marinescu. – Iași: SAMIA, 2014. Pp. 132-142. ISBN 978-973-7783-47-9
GUZUN M. Relațiile dintre învățământul jurnalitic și presa din spațiul ex-sovietic. O abordare diacronică// Industria media și învățământul jurnalistic/ Editor coordonator: Ilie Rad. – București: Tritonic, 2014. Pp. 273 – 302. ISBN: 978-606-8571-98-0
GUZUN M. Fotografia documentară: între realitate și imaginar// Fotojurnalism și imagine/ Editor coordonator Ilie Rad. – București: Tritonic, 2015. Pp. 157-167. ISBN: 978-606-749-103-6
GUZUN M. Libertatea …de a te considera independent sau Presa (din Republica Moldova) între ciocan și nicovală // Independența media și libertatea de exprimare/ Editor coordonator Ilie Rad. București: Tritonic, 2016. 1 c.a. ISBN: 978-606-749-207-1

2.2. culegeri naționale
12. GUZUN M. Începutul a fost unul plin de speranțe// Evaluarea și atestarea – chezășia calității în cercetare și învățământul superior/ coordonator Valeriu Canțer. – Chișinău: CNAA, 2012. P.239-243. ISBN 978-9975-4437-1-5
13. GUZUN M. Toleranța și discursul identitar// Academicianul Gheorghe Rusnac: Biobibliografie/ coord. red. șt. Constantin Manolache. – Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM, 2012. Pp.77-81.
14. GUZUN M. Omul din preajmă // Dumitru Coval. Evocări/ coordonator Mihai Lescu. – Chișinău: CEP USM, 2013. Pp. 57-59. ISBN 978-9975-71-336-8
15. GUZUN M. Caracteristicile și particularitățile informației de presă// Valori ale mass-mediei în epoca contemporană. Volumul VI/ Coordonatori: Georgeta Stepanov, Mariana Tacu, CEP USM, Chișinău, 2016, pp.51-57. 0,4 c.a. ISBN 978-9975-71-832-5

2.3 culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale
16. GUZUN M. Mass-media și provocările globalizării// Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat/ coordonator Andrei Dumbrăveanu. – Chișinău: CEP USM, 2011. Pp. 11-18. ISBN 978-9975-71-099-6
17. GUZUN M. Profesia de jurnalist: între vocație, opțiune și tentația politicului// Realitățile politice și realitățile mediatice/ coordonator Victor Moraru. – Chișinău: Instiutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 2014. Pp. 38-45. ISBN 978-9975-57-121-0
18. GUZUN M. Axioligical dimension of information relace // Freedom of the media – Freedom Through Media?/ Coordonatori: Ralf Hohlfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn. – Bohum/Freiburg: project verlag, 2015. Pp. 255 -264. ISBN 978-3-89733-369-7
19. GUZUN M. Dimensiunea axiologică a informației de presă // Freedom of the media – Freedom Through Media?/ Coordonatori: Ralf Hohlfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn. – Bohum/Freiburg: project verlag, 2015. Pp. 265 – 275. ISBN 978-3-89733-369-7
20. GUZUN M. Cifrele – instrument de manipulare în campania electorală // Informarea vs. manipularea electoratului/ coordonator Andrei Dumbrăveanu. – Chișinău: CEP USM, 2015. Pp. 39-42. ISBN 978-9975-71-694-9
3. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
3.1. conferinţe cu participare internaţională
21. GUZUN M. Din cronica facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării// Mass-media din Republica Moldova: tradiție locală și orizonturi europene: Materialele Simpoz. Șt. Naț. desfășurat la 24-25 noiem.2010 cu ocazia ămplinirii a 30 de ani de la înființarea Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. – Chișinău: CEP USM, 2012. Pp. 9-14. ISBN 978-9975-71-308-5
22. GUZUN M. Designul ziarului: mai mult decât „frumusețe”// Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. 10-11 noiembrie 2015. – Chișinău: CEP USM, 2015. Pp. 24-26. ISBN 978-9975-71-704-5
23. GUZUN M. Utilizarea datelor statistice în jurnalism // Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. 10-11 noiembrie 2015. – Chișinău: CEP USM, 2015. Pp. 26-27. ISBN 978-9975-71-704-5
24. GUZUN M. Genul în creația jurnalistică // Integrare prin cercetare și inovare. Rezumate ale comunicărilor la Conferința științifică națională cu participare internațională, 28-29 septembrie 2016, CEP USM, Chișinău, 2016, pp. 243-247. 0,25 c.a. ISBN 978-9975-71-813-4

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE
4. Manuale
25. GUZUN M. (coordonator și autor). Crossmedia. Un ghid pentru studenții specializărilor de jurnalism/ Coordonatori: Mihail Guzun, Ioana Narcisa Crețu, Liubov Vasylyk. – Bonn/ Germany – Sibiu/România: Schiller Publishing House, 2015. 144 p. Autor: Pp.7-8; pp. 113-131 (în colaborare cu alți autori). ISBN 978-3-944529-67-7