Natalia Goian


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

1966-1971 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Fililogie,specialitatea Biblioteconomie şi Bibliografie
1979-1981 Studii doctorat Institutul de Stat de Cultură din Moscova (zi)
1984 Doctor în ştiinţe pedagogice
Titluri ştiinţifice şi grade didactice:
1984 Doctor în ştiinţe pedagogice, Institutul de Stat de Cultură din Moscova
1987 Conferenţiar la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
1999 Conferenţiar universitar la Catedra Biblioteconomie Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM

EXPERIENŢA:

1971-1975 Bibliotecar superior, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică
1975-1976 Bibliograf superior, Biblioteca Naţională
1976-1980 Lector, Catedra de Biblioteconomie a USM
1982-1986 Prodecan Facultatea de litere şi Biblioteconomie, secţia fără frecvenţă
1987 Conferenţiar la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
1983 Conferenţiar universitar la Catedra Biblioteconomie Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM
1994-2005 Prodecan a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
2005-2013 Şefa catedrei de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM, Conferenţiar la catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională; Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM

Stagii didactice şi de cercetare:

1985 Cursuri de perfecţionare în cadrul Institutului de Cultură din Moscova
1995 Stagiu la Biblioteca Publică din Bucureşti M.Sadoveanu
1997 Cursuri „ Automatizarea proceselor de prelucrare a documentelor”
1995, 1996, 1998 Stagiu ştiinţifico – didactic la Univesitatea „Complutense” (Madrid)
1997 Stagiu ştiinţifico- didactic la Universitatea „La Sapienza” (Roma)
1999 Seminarul „ Standardizarea descrierii bibliografice”
2003 Cursuri „ Metode şi tehnici noi de predare –Învăţare”etc.

Participări la proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

2001-2005 Şcoala de Biblioteconomie din Moldova, formator (Fundaţia Soros-Moldova)
„Educaţia profesională pentru infrastructura informaţională globală”
1995-1998 Modernizarea Facultăţii de jurnalism”

Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

Peste 40 de participâri la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
Peste 39 de participări la seminare, mese rotunde şi workshop-uri.

Alte activităţi şi responsabilităţi:

2005 – Bibliotecar prin cumul, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Serviciul „Studii şi Cercetari”
2010 Gradul 1 de calificare
2013 Gradul superior de calificare
1995- 2012 Membru al Senatului USM
1995 – prezent Membrul Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM.
2002-2014 Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Municipale Chişinău „B.P.Haşdeu”
Membru al echipei şi formator naţional în proiectul Şcoala de Biblioteconomie din Moldova (Centrul de Instruire a bibliotecarilor)
2012-prezent Membru al echipei şi formator naţional în cadrul Centrului de Formare Continuă al USM pentru formarea continuă a bibliotecarilor.

Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice:

Peste 80 publicaţii: manuale (3), teze/conferinţe (15), note de curs(2), prelegeri pentrucursuri universitare(5), lucrări metodice (2), programe pentru cursuri universitare (4), recenzii (4), etc.

Premii, menţiuni, distincţii, titluri onorifice:

2010 Medalia „Meritul civic”
2012 Diploma Guvernului Republicii Moldova
2010, 2012 Diploma de onoare a Ministerului Culturii
1999, 2006, 2007, 2008, 2010 Diploma de onoare USM
2010 Diploma de excelenţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM
1996, 2006, 2010 Medalia „Universitatea de Stat din Moldova