Nelly Ţurcan

E-mail: tsurcannelly@gmail.com


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

Facultate: Biblioteconomie şi Bibliografie, 1981, Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău)
Doctorat: Evoluţia cataloagelor industrial în URSS (1917-1985) (Развитие промышленных каталогов в СССР (1917-1985 гг.), gradul ştiinţific de doctor în istorie, Institutul de Stat de Cultură din Moscova (Rusia), 1987
Doctor habilitat: Comunicarea ştiinţifică în contextul Accesului Deschis la informaţie, gradul ştiinţific de doctor habilitat în sociologie, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

EXPERIENŢA:

USM: 1981
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul Comunicare şi Teoria Informării
Prodecan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (2004-2012)
Şef de catedră Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională (1993-2004)

Participarea la conferinţe

Naţionale: peste 30
Internaţionale: peste 40

Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor:

Naţionale: 3

Membru al colegiilor de redacţie la reviste ştiinţifice:
Naţionale:
BiblioScientia (2009 – prezent)
BiblioPolis (2002 – prezent)
Magazin Bibliologic (2006-2012)
Analele Ştiinţifice ale USM Seria „Ştiinţe socioumanistice” (1996-2006)

Internaţionale:
Bibliotec” (România, 2007- prezent)
Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (România, 2012 – prezent)

Distincţii de stat:

Medalia „Meritul civic” (2010)
Diploma de Gradul I a Guvernului RM (2013)
Diploma Ministerului Educaţiei al RM (2002, 2010, 2011)
Diploma Ministerului Culturii al RM (1998, 2000, 2010)

Membru al Consiliilor ştiinţifice de conferire a tezelor de dr.
la specialitatea 08.00.06 Marketing; Logistică (28 februarie 2014)
Railean Elena. Strategia inovaţională de marketing premisă pentru optimizarea activităţii bibliotecii ştiinţifice

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 10.01.10 – Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Conducător al tezelor de doctor la specialitatea 572.02. – Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării

Membru al Consiliilor ştiinţifice de conferire a tezelor de dr.
la specialitatea 08.00.06 Marketing; Logistică (28 februarie 2014)
Railean Elena. Strategia inovaţională de marketing premisă pentru optimizarea activităţii bibliotecii ştiinţifice

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 10.01.10 – Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Medalii şi diplome pentru participare la diferite conferinţe, concursuri, expoziţii:

– Premiul Special „Cartea Anului”în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomie şi ştiinţei informării” (2013)
– Premiul Mare în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomie şi ştiinţei informării” (1998)

Stagieri în ţară şi în străinătate:

1. Republica Moldova, Chişinău, USM, Cursuri de formare continuă (2013)
2. Republica Moldova, Chişinău Centrul de Guvernare Electronică (2012)
3. Cehia, Praga, Centrul European de Jurnalism (2009)
4. SUA, Columbia, Universitatea Missouri, Şcoala de Jurnalism (2004, 2006)
5. Suedia, Universitatea din Boras, Departamentul Biblioteconomie şi ştiinţa Informării (2002, 2003)
6. Danemarca, Democratization of the Educational Process. Professional Development Programs (2002)
7. Republica Moldova, Chişinău, Centrul educaţional „Pro Didactica” (2000)
8. Republica Moldova, Chişinău, ASEM (1999)
9. Spania, Universitatea „Complutence” din Madrid (1998)
10. Italia, Universitatea „La Sapienza” din Roma (1997)

Burse în străinătate:
– Rusia, Moscova, Institutul de Stat de Cultură din Moscova (1986, 1990)
– Academia Umanitară “Aleksander Gieysztor” din Pultusk, Polonia (2010-2011)
– Institutul Universitar European din Florenţa, Italia (1996)

Publicaţii în ţară şi peste hotare:

Peste 130 publicaţii, inclusiv:
Monografii – 1
Materiale didactice (manuale, suporturi de curs, materiale metodice, hărţi, atlasuri etc.) – 21
Articole – 67
Teze ale comunicărilor – 37