Olesea Coblean
E-mail: coblean.olesea@gmail.com
Data naşterii: 14.05.1980


Olesea Coblean
E-mail: coblean.olesea@gmail.com
Data naşterii: 14.05.1980

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
Licenţă: Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, 2002, or. Chişinău
Masterat: Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Jurnalistică, 2004, or. Chişinău
Doctorat: “Instituţia infodocumentară şi accesul la informaţia de interes public”, 2005 – până în prezent
EXPERIENŢA:
USM: 2002
Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, specialitatea biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică.

Participări la conferinţe: Naţionale: peste 20
Internaţionale: peste 15
Coparticiparea ca organizator al conferinţelor:
Naţionale: peste 10
Profesor-invitat la instituţiile ştiinţifice şi universităţile de peste hotare:
România, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, mobilitate academic- staff, Programul IANUS – ERASMUS MUNDUS, 2013.
Distincţii de stat (ordine, medalii, diplome etc.) : Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Nr. 66, 2011

Burse în străinătate: Bursă europeană, mobilitate de cercetare prin doctorat, EMERGE – ERASMUS MUNDUS, România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, or. Iaşi, (octombrie 2012 – martie 2013).
Stagieri în ţară şi în străinătate:
– Stagiu academic de formare profesională, IANUS – ERASMUS MUNDUS, România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, or. Iaşi, (noiembrie 2013);
– Curs de perfecţionare (ToT – Trainer of Teacher) „Utilizarea platformei Moodle”. Republica Moldova, Centrului de Formare Continua a USM, (iunie 2013);
– Curs de perfecţionare „Metodologia utilizării TIC în învăţământul superior”, Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, (martie 2011 – mai 2011);
– Curs de perfecţionare „Tehnologii informaţionale. Aplicaţii avansate în birotică”. Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Molovei, Centrul de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor, 2000.

Diplome pentru participare la diferite conferinţe ( naţionale şi internaţionale):

Publicaţii în ţară şi peste hotare:
Peste 30 de întruniri ştiinţifice

Articole: peste 15 publicaţii
Teze ale comunicărilor: peste 15 publicaţii.