Oxana Rusnac
E-mail: xena_dm@mail.ru
Data naşterii: 27.06.1982


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
2004: Licenţiat în Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicarii, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicarii, USM
2005: Magistru în Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicarii, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicarii, USM
23 octombrie 06 – prezent: Doctorat. Tema: «Коммуникационный потенциал рекламного текста: лингвосемиотический аспект»
20-24 martie, 2013: CuQ, Teatch-the Teatcher 1, Romania, Sibiu
20-26 septembrie, 2013: CuQ, Teatch-the Teatcher 2-3, Romania, Sibiu
09 – 17 octombrie 2013: CuQ Tutorenschulung, Germania, Uni Passau

EXPERIENŢĂ:
2005 – prezent: Lector universitar la USM, Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, Departamentul Teorie și Practica Jurnalismului, Departamentul Ştiinţe ale Comunicare și Teoria Informării.
Octombrie 2012 – prezent: Ассистент Координатора по Молдове в Темпус-проекте «Кроссмедиа и качественная журналистика» (TEMPUS IV Projekt „Crossmedia und Qualitätsjournalismus“
Premii:
• Diplomă la Conferinţă Ştiinţifică «Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice» (Chişinău, 2010).
• Победитель конкурса для журналистов „Здоровье – это бесценный дар” (Кишинев, апрель 2010г), статья «Сгорел на работе», псевдоним: Ксения Дмитриева.
Alte activităţi:
Participări la conferinţe:

Naţionale:
Simpozionul Ştiinţific Naţional (24-25 noiembrie 2010);
Conferinţă Ştiinţifică «Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice» (Chişinău, 2010)

Internaţionale:
CuQ “Kick-off”, Romania, Sibiu, 29.11-2.12. 2012.
CuQ Curriculum «Entwiklung eines Kern -Curriculums», Ucraina, Odessa, 31 mai- 2 iunie, 2013
CuQ, Conferinta Evaluare, Romania, Sibiu, 27.09 -29.09.2013
CuQ, Tagung“CuQ Dissemination Meeting”, Germania, Uni Passau, 15.12 – 19.12.2013
CuQ, Tagung CuQ “Curriculares Meeting Moldawien”, Germania, Uni Passau, 29.01. – 01.02.2014
CuQ, CuQ, Tagung“CuQ Dissemination Meeting”, Germania, Uni Passau, 02.05.- 06.05.2014
Cursuri ţinute:
«Элементы риторики»/ “Elemente de ritorica”
«Введение в науки о коммуникациях»/ “Introducere in stiintele comunicarii”
«Информационная журналистика»/ “Jurnalism de informare”
«Фотожурналистика»/ “Fotojurnalism”
«Дизайн прессы»/ “Designul presei”
«Информационные агентства»/ “Produsul de agentie”
Publicaţii:
Articole :
• «Постмодернистская концепция игры и юмористическая реклама». Опубликована в издании STUDIA UNIVERSITATIS,- Chişinău, 2011.
• «Теория и практика нейминга в Молдове: лингвосемиотический аспект». Опубликовано в сборнике “Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene”, Chişinău, 2012.