LISTA LUCRĂRILOR

ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE

ale dlui BOGATU PETRU, lector universitar,

Universitatea de Stat din Moldova

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 

 1. Articole în reviste ştiinţifice

1.1. reviste din străinătate recunoscute

 1. BOGATU P. La Est de NATO: Efectele imediate ale aderării României la Alianța Nord-Atlantică asupra Republicii Moldova. În: Revista de Științe Politice Internaționale a Academiei Române, 2004, nr. 3, pp. 59-63. 140 p. ISSN print: 1584-1723. București, România.

1.2. reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

 • reviste nerecenzate:
 1. BOGATU P. Comentariul politic. În: Mass-media în Moldova, decembrie 2003, pp. 1-4. 36 p. ISSN 1857 – 0038.
 2. BOGATU P. Televiziunea publică de la Chișinău: Un „câne de pază” în serviciul puterii. În: Mass-media în Moldova, iunie 2004, pp.4-7. 44 p. ISSN 1857 – 0038.
 3. BOGATU P. Mass-media și puterea. În: Mass-media în Moldova, decembrie 2006, pp 21-23. 40 p. ISSN 1857 – 0038.
 4. BOGATU P. E posibilă ralierea presei autohtone la standardul mediatic occidental? În: Mass-media în Moldova, decembrie 2007, pp. 1-6. 40 p. ISSN 1857 – 0038.
 5. Articole în culegeri ştiinţifice

2.1. culegeri internaționale

 1. BOGATU P. All president’ secret. În: Twitter revolution. Episode One: Moldova. Cord. Adrian Ciubotaru. Chișinău. ARC, ÎEP Știința, 2010. pp. 116-124. 132 p. ISBN 978-9975-61-584-6 (ARC) – ISBN 978-9975-67-723-3 (Știința).

2.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale

 1. BOGATU P. Credibilitatea institutelor de cercetare sociologică și piața sondajelor de opinie. În: Informarea vs manipularea electoratului. Materialele Conferinței Științifice Internaționale Sondajele în campaniile electorale – percepere mediatică și evitarea manipulărilor, 20-21 februarie 2015. Chișinău: CEP USM, 2015, pp 42-48. 216 p. ISBN 978-9975-71-694-9.

 

 

2.3. culegeri naţionale

 1. BOGATU P. Există oare și o altă presă decât cea de opoziție? În: Presa din Basarabia: Analize, contexte, valori. Muzeul Național de Istorie. Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău, Cartdidact, 2005. pp. 114 -116. 144p. ISBN 9975-940-89-7
 2. BOGATU P. Presa tipărită moare ca să trăiască. În: Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene. Coordonator Victor Moraru. Chişinău: Institutul de cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014, pp. 143-152. 208 p. ISBN 978-9975-57-121-0.
 3. Studii ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură)

10.. BOGATU P. Identitatea jurnalismului de investigație. Studiu. Chișinău: Bons Offices SRL, 2008, pp. 9-33. 236 p. ISBN 978-9975-80-188-1.

 1. BOGATU P. Tipologia investigației jurnalistice. Studiu. Chișinău: Bons Offices SRL, 2008, pp. 38-504. 236 p. ISBN 978-9975-80-188-1.
 2. BOGATU P. Tehnici de elaborare și redactare a investigației jurnalistice. În: Jurnalism de investigație. Studiu. Chișinău: Bons Offices SRL, 2008, pp. 204-215. 236 p. ISBN 978-9975-80-188-1.

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

(aprobate şi publicate în ordinea stabilită)

 1. Manuale
 2. BOGATU P., BUNDUCHI I., GHERASIM A. (et al.) Jurnalismul de Investigație. Transparency Intern. Moldova. Chișinău: Bons Offices SRL, 2008. 236 p. ISBN 978-9975-80-188-1.