Petru Bogatu
E-mail: petrubogatu@gmail.com
Data naşterii: 12.07.1951


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
Facultatea de Pedagogie şi Psihologie, Universitatea “Alecu Russo”, Bălţi, 1972.
Şcoala de Înalte Studii Politice, Rostov-pe-Don , 1985.

EXPERIENŢĂ:
2000 – prezent: Lector superior la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului.
Alte activităţi:
Conferinţa naţională: Presa națională, promotoare a revirimentului cultural din Basarabia, USM, martie 2014
Articole:« Presa tipărită moare ca să trăiască » în culegerea « Realităţile politice şi ralităţile mediatice », Chişinău, 2014
Curriculumuri elaborate: Comunicarea politică prin mass-media (licenţă);
Jurnalism de Investigaţie (licenţă);
Jurnalism de investigaţie (masterat);
Jurnalism de Agenţie (licenţă).
Premii:
Distincţii: Ordinul Republicii(Republica Moldova) ;
Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor (România)