Silvia Grossu

E-mail: sgrossu@gmail.com /s_grossu@yahoo.fr

Data naşterii: 05.07.1958


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

• Doctorantura în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1989-1994);
• Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalistică (1975-1980);

EXPERIENŢA:

Activitatea profesională:
• Conferenţiar, Departamentul Comunicare și Teoria informării, USM (din 2013 până în prezent);
• Conferenţiar, catedra Comunicare, USM (din 2003 până în 2013);
• Prodecan, Facultatea Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicării (2008-2010);
• Lector superior, lector asistent, catedra Comunicare, USM (din 1994 până în 2003);
• Șef Serviciu Studii şi Cercetări, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (2006-2007);
• Redactor-coordonator al buletinului Secţiei Moldova a Uniunii Internaţionale a Presei Francofone „Courrier de Moldavie” (1997-2014);

Calificare:

Doctor în istorie (2002, teza: Valenţele presei clericale din Basarabia (1918-1940).

Cursuri elaborate și susţinute la ciclul I:
Istoria presei naţionale (sec. XIX-XX), Fenomene noi mass-media, Retorica, Teoria argumentării, Discursul retoric, Deontologia comunicării, Metodologia cercetării.
Cursuri elaborate și susţinute la ciclul II (masterat):
Argumentare versus persuasiune Acţiunea comunicativă în Relaţiile cu Publicul (Facultatea de Istorie si Filozofie), Analiza acţiunii comunicative (FJSC).

Stagii de competenţe profesionale:
• Formarea formatorilor în jurnalism sub egida Şcolii Superioare de Jurnalism din Lille (15-29 noiembrie, 2004, Lille-Montpellier);
• Formarea formatorilor în jurnalism sub egida Şcolii Superioare de Jurnalism din Lille (3-28 noiembrie, 2003, Chişinău-Lille-Sarajevo);
• Cursuri de măiestrie pedagogică (Chişinău, USM, decembrie, 2002);
• Cursuri de perfecţionare în utilizarea computerului (Chişinău, iunie-iulie, 1998);

Stagii ştiinţifice:
• Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj, România (iunie, 2001);
• Universitatea “A.I.Cuza”, Iaşi, România (ianuarie, 1999);
• Universitatea “Complutense”, Madrid, Spania (aprilie-mai, 1998);
• Şcoala de vară a Centrului “Dreptul şi Mass-media”, Moscova, Rusia (iunie, 1997);
• Universitatea “La Sapienza”, Roma, Italia (aprilie-mai 1996, aprilie-mai, 1997);
• Universitatea din Sibiu, România (martie-aprilie 1994);

Activitatea organizatorică :

• Organizarea lucrărilor ediției a V-a, internatională, a Congresului de istorie a presei (Chișinău, 26-28 aprilie 2012), cu concursul Asociației Române de Istorie a Presei (ARIP), al cărei vicepreședinte sînt de la înființare – Cluj, 2007.
• Proiectul internațional “Istoria presei din România în date”, Iași, Polirom, 2012, 1100 p., iniţiat şi coordonat de conf. dr. Marian Petcu de la Universitatea din Bucureşti, responsabilă și executoare, segmentul 1918-1944, Basarabia.
• Iniţierea și susţinerea pe parcursul a 15 ani (1999-2014) a Simpozionului ştiinţific al tinerilor cercetători ai istoriei presei naţionale cu genericul ”Presa naţionala – promotoare a revirimentului cultural în Basarabia”;
• Iniţierea și organizarea concursului naţional de eseuri în limba franceză pentru tinerii jurnalişti francofoni ”Le Coing d’Or – Gutuia de Aur”, pe parcursul a șapte ani (2006-2014);
• Organizarea, în colaborare cu Muzeul Naţional de Arheologie și Istorie a Moldovei, a Simpozionului Naţional ”Mitropolitul Gurie al Basarabiei – opera zidită în destin”, dedicat aniversării 130 din ziua naşterii înaltului ierarh (29 martie, 2007).
• Organizarea, în colaborare cu Muzeul Naţional de Arheologie și Istorie a Moldovei, a Simpozionului Naţional ”Presa scrie istoria”, dedicat aniversării de 100 de ani de la editarea primei publicaţii în limba română din Basarabia (mai, 2006);
Alte activităţi:
• Director executiv, Secţia Moldova a Uniunii Internaţionale a Presei Francofone (UPF) (1996-2011).
• Redactor-șef, publicaţia de limbă franceză Courrier de Moldavie (2005-2010).
• Vice-preşedinte Asociaţia Română de Istorie a Presei, preşedinte Filiala Basarabia ARIP (2006-2011).
• Membră a Colegiului de redacție Revista română de Istorie a Presei, (2008-2014).

Publicaţii:

• Istoria presei din România în date/Enciclopedie cronologică, coordonator conf. dr Marian. 120 de colaboratori, inclusiv S.Grossu. Iași, Polirom, 2012, 1100 p.
• Mass-media: intre document și interpretare. Studii și cercetări de istorie a presei. Congresul internațional de istorie a presei (Chișinău, 26-28 aprilie 2012). Coordonator Silvia Grossu. Chișinău, Centrul Editorial Poligrafic, USM, 2012, 465 p. Studiu introductiv Dimensiunile recuperatorii ale mass-media pentru istorie – p. 7-8.
• Mass-media: intre document și interpretare. Tezele comunicărilor științifice de la Congresul V internațional de istoria presei, în două limbi. Coordonatori: Silvia Grossu și Maria Danilov. Chișinău, CEP USM, 2012, 165 p.
– Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură. Culegere de articole şi studii despre Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei (1877-1943), îngrijită şi coordonată de Silvia Grossu. Chişinău: Epigraf, 2007, 293 p., 16 planşe cu fotografii şi documente. (Prefaţă, tabel cronologic, 2 articole – 2 c.a. elaborare proprie).
– Retorica. Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2006, 210 p. 10 c. a.; și
– Ediţia a II-a, CEP USM, 2009;
– Presa din Basarabia în contextul socio-cultural al anilor 1906-1944. Chişinău: Tehnica-Info, 2003, 222 p., 11 c.a.;
– Presa din Basarabia în contextul socio-cultural de la începuturile ei până în 1957. Prefaţă în colaborare cu Gh.Palade //Presa basarabeană de la începuturi până în 1957. Catalog. Chişinău: Epigraf, 2002, p. 22-44;
– Retorică. Programe analitice; Chişinău: CEP USM, 1999.
– peste 50 de articole ştiinţifice, publicate în reviste de profil istoric şi în analele ştiinţifice ale USM (vezi Lista publicaţiilor)
• *Numeroase articole în paginile publicaţiei Courrier de Moldavie, 1997-2013.