Svetlana Korolevski

Data naşterii: 16.03.1958


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (1974-1979).
Stagiu de doctorat la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (1979-1982).
Stagiu de documentare la Institutul de Literatură Rusă (Casa Puşkin), Sank-Petersburg (1990-1991). Stagiu de doctorat la Universitatea din Bucureşti (1992-1996).

EXPERIENŢA:

– Cercetător ştiinţific la Sectorul de Literatură română premodernă şi modernă, Centrul de Literatură şi Folclor al Institutului de Filologie al A.Ş.M.
– Funcţionează în cercetare din 1979. Domeniul de specialitate: Istoria literaturii române.
– Secretar ştiinţific al Institutului de Literatură şi Folclor al A.S.M. (1994-2004). Director interimar al Institutului de Literatură şi Folclor (2004-2006).
– A ţinut un curs de Istorie a literaturii române vechi la Catedra de Literatură română, Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova (1992-1993).
– Din 2009, lector universitar (prin cumul) la Catedra de Comunicare (Departamentul Comunicare şi teoria informării), Facultatea de Jurnalism şi stiinţe ale comunicării a Universităţii de Stat din Moldova.
– Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
– Investigaţii privind reconsiderarea moştenirii literare din secolele XVII-XIX. Semnează peste 45 de studii şi articole în volume colective şi reviste de profil.
– A îngrijit ediţii ştiinţifice ale scriitorilor Miron Costin, Nicolae Costin, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu.

Coordonare ştiinţifică:
– Ipostaze ale literaturii române vechi şi premoderne. Secolele XVI-XVIII. Studii, cercetări şi texte. Alcătuire Vlad Chiriac. Coordonare şi îngrijire a textelor: Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Chişinău: Tipografia Elan Poligraf, 2007, 347 pag.
– Dimitrie Cantemir. Dimensiuni ale universalităţii.. Studii. Sinteze. Eseuri. Cuvânt înainte: acad. Mihai Cimpoi. Coordonare ştiinţifică: Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Chişinău: Gunivas, 2008, 288 pag.
– Mitropolitul Dosoftei în contextul literaturii române medievale. Interpretări. Reevaluări. Sinteze. Coordonare ştiinţifică: Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Chişinău: Profesional Service, 2013, 260 pag.

LISTA SELECTIVĂ A LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE
1. Dimitrie Cantemir şi Ardealul
2. Axinte Uricariul. Virtuţi literare în cronica sa
3.Spre o paradigmă a identităţii
4. Istoria ieroglifică, astăzi
5. Dimitrie Cantemir
6. 2003 – Anul Cantemir în Republica Moldova
7. Înţeleptul în dialog cu Lumea sau Divanul ca text modelator
8. Pledoarie pentru o şcoală a învăţării( rec. la:Paul Clarke. Comunităţi de învăţare:şcoli şi sisteme, Chişinău: Arc,2002)
9. Despre libertate în educaţie ( rec. la: Gabriel Albu. O constantă şi necesară provocare: libertatea în educaţie, Chişinău, 2003)
10. Capitolul Literatura română
11. Eugeniu Russev
12. Cronici din Moldova secolului al XVIII-lea. Literatură şi istorie
13. Ceasornicul Domnilor de Nicolae Costin. Valenţe discursive
14. Cartea veche în dialog cu timpul