LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
ale dnei Toacă Mariana, lector
Universitatea de Stat din Moldova

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

Articole în diferite reviste ştiinţifice în reviste din străinătate recunoscute
1. TOACĂ M. Cadrul progresiv a presei locale în Republica Moldova. În: Revista Română de Jurnalism și Comunicare, 2010, anul V, nr. 3, pp.19-24. ISSN 1842-256X. (0,5 c.a.);

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
articole în reviste de tipul B:
2. TOACĂ M. Presa locală: abordări funcționale. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr.3, pp. 180-186. ISSN 1857-2294. (0, 5 c.a);
articole în reviste de tipul C:
3. TOACĂ M. Presa locală independentă în condițiile societății de tranziție. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, 2009, nr. 8 (28), pp. 268-272. ISSN 1857-2081 (0, 4 c.a);
4. TOACĂ M. Tematica socială în presa locală autohtonă-modalități de reflectare. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, 2009, nr. 8 (28), pp. 273-277. ISSN 1857-2081 (0, 3 c.a);

Articole în culegeri ştiinţifice culegeri naţionale
5. TOACĂ M. Presa locală din Republica Moldova: aspecte funcționale și conceptuale. În: Valori ale mass-mediei în epoca contemporană. Chișinău: CEP USM, 2016 pp.164-168. 256 p. ISBN 978-9975-71-832-5. (0, 3 c.a);

3. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice  conferinţe naţionale
6. TOACĂ M., STEPANOV G. Dimensiunea economică a presei locale din Republica Moldova. În: Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice. Conferință științifică, 5 mai 2010. Rezumate comunicărilor. Seria științe sociale. Chişinău: CEP USM, 2010, pp. 55-56. 224 p. ISBN 978-9975-71-020-6. (0, 1 c.a.);
7. TOACĂ M., STEPANOV G. Aspecte istorice ale constituirii presei locale în Republica Moldova. În: Cercetare și inovare – perspective de evoluție și integrare europeană. Conferință științifică, 23 septembrie 2009. Rezumatele comunicărilor. Științe socioumanistice. Chișinău: CEP USM, 2009, pp. 211-212. 308 p. ISBN 978-9975-70-865-4. (0, 1 c.a.);

conferinţe cu participare internaţională
8. TOACĂ M. Politica editorială a publicațiilor periodice locale. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunicărilor. Științe socioumaniste. Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 256-260. 319 p. ISBN 978-9975-71-813-4. (0, 2 c.a.);
9. TOACĂ M. Socialul în presa locală. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Științe sociale. Chişinău: CEP USM, 2015, pp. 36-37. 285 p. ISBN 978-9975- 71-704-5. (0, 1 c.a.);
10. TOACĂ M. Aspecte socio-culturale ale jurnalismului local. În: Interferențe universitare – integrare prin cercetare și inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 septembrie 2012. Rezumate ale comunicărilor. Științe sociale. Chișinău: CEP USM, 2012. pp. 26-29. 270 p. ISBN 978-9975-71-268-2. (0, 2 c.a.);
11. TOACĂ M. Problematica culturală în presa din Republica Moldova. În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferința științifică cu participare internațională, 21-22 septembrie 2011 Rezumatele comunicărilor. Științe umanistice. Chişinău: CEP USM, 2011. pp. 142-145. 384 p. ISBN: 978-9975-71-136-4. (0, 2 c.a.).