Valentin Dorogan

E-mail: valentin.zaha@gmail.com
Data naşterii: 31.01.1959


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

Facultatea de litere; specialitatea “Învăţător de limba şi literatura moldovenească”,
1981, Universitatea de Stat din Chişinău
Doctorat – “Funcţionarea perifrazei nominale în stilul publicistic”, 1992, Minsk

Stagieri în ţară şi în străinătate:
USM: 1987, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Comunicare şi Teoria informării

Participări la conferinţe:

Naţionale – 42
Internaţionale – 12

Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor:
Naţionale – 18
Internaţionale – 4

Funcţii de conducere în cadrul USM:

Director Departament Comunicare şi Teoria informării

Titluri didactice şi ştiinţifice:

conferenciar, doctor în fililogie, specialitatea “Jurnalistica”

Distincţii de stat:

Diploma Guvernului Republicii Moldova (2012)

Membru al Consiliilor ştiinţifice de conferire a tezelor de doctor:

Naţionale – 5
Internaţionale 2
Secretar al Seminarului de Profil 10.01.10 “Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării”
Conducător al tezelor de doctor – 7.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2001)

Publicaţii în ţară şi peste hotare:

Cărţi publicate: 6
Universitatea Missouri Şcoala de Jurnalism, Columbia, SUA (2006)
Universitatea „La Sapienza” din Roma, Italia (1996; 1998)
Universitatea”Complutense” din Madrid, Spania (1997)
Universitatea de Vest din Timişoara, România (1995)

Materiale didactice (manuale, suporturi de curs, materiale metodice, hărţi, atlasuri etc.) -13
Articole – 28
Teze ale comunicărilor – 12