Vasile Spinei
E-mail: accesinfp1@yahoo.com


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
Facultatea de fililogie, specialitatea jurnalistică, anul şi locul absolvirii –Universitatea de Stat din Moldova, 1971
EXPERIENŢA:
2011 – prezent: Lector superior universitar la Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria şi Practica Jurnalistică.
1998 – 2001: Deputat în Palamentul Republicii Moldova.
Premii:
Titluri onorifice – Om Emerit al Republicii Moldova.
Alte activităţi:
Participări la conferinţe: naţionale – în domeniul accesului la informaţei, libertăţii de exprimare şi transparenţei în procesul decizional; intrenaţionale – în domeniul accesului la informaţie, libertăţii de exprimare, proteciei vieţii private – Franţa, România, Bulgaria, Olanda, Letonia, Ukraina, Spania, Rusia.
Organizarea şi coparticiparea ca organizator al conferinţelor: naţionale – anual, 2002-2013 – în domeniul accesului la informaţie şi transparenţei în procesul decizional.
Autor al Legii privind accesul la informaţie (2002).
Co-autor al Legii cu privire la transparenţa în procesul decizional (2009).
Publicaţii:

Manuale :
• Mass-media şi legislaţia. Analiză, opinii, propuneri (rom., eng., rusă), sub egida Centrului « Acces-info », Chişinău, 2003
• Liberul acces la informaţie. Manual pentru funcţionarii publici, Centrul « Acces-info, în colaborare cu Articole 19 (Marea Britanie)

Studii, ghiduri, comentarii, rapoarte anuale :
• Accesul la informaţie: pas cu pas, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2009
• Accesul la informaţie. Reglementări. Comentarii. Cazuri, Centrul « Acces-info, Chişinău, 2006
• Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional : evoluţie şi inerţie, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2011
• Acte normative: concordanţa cu Legea privind accesul la informaţie, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2007
• Aplicarea Legii privind accesul la informaţie, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2007
• Culegerea microenciclopedică « Dreptul tău: accesul la informaţie », Centrul « Acces-info », Chişinău, 2002
• Dreptul la informaţie: pe hârtie şi în realitate, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2008
• Dreptul, omul şi dreptatea. Ghid pentru ziarişti, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2009
• Drepturile omului. Ghid pentru ziarişti, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2005
• Eugeniu Râbca, Vasile Spinei, Alegerile parlamentare. Întrebări şi răspunsuri, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2005
• Ghidul « Ai dreptul să ştii », Centrul « Acces-info », Chişinău, 2004
• Ghidul « Aplicarea Legii privind accesul la informaţie . Recomandări practice », Centrul « Acces-info », Chişinău, 2004
• Ghidul cetăţeanului « Apără-ţi dreptul la informaţie », Centrul « Acces-info », Chişinău, 2007
• Ghidul « Monitorizarea accesului la informaţie. Aspecte metodice » Centrul « Acces-info », Chişinău, 2007
• Informarea activă a publicului. Ghidul funcţionarului, Centrul « Acces-info, Chişinău, 2009

Participarea cetăţenească. Ghidul funcţionarului, Centrul « Acces-info », Chişinău, 2011
Participarea cetăţenescă. Bune practici, Centrul « Acces-info », Chişinău, Chişinău, 2011
Transparenţa în procesul decizional. Aspecte legislative. Bune practici., Centrul « Acces-info », Chişinău, 2006