LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
ale dnei Gribincea Zinaida, lector,
Universitatea de Stat din Moldova

Articole în culegeri ştiinţificeGRIBINCEA Z.

Competențe ale cadrelor didactice în domeniul instruirii mediatice. În: Valori ale mass-mediei în epoca contemporană, vol 6. Chișinău: CEP USM, 2016, pp.135-142. 256 p. ISBN 978-9975-71-832-5.

Culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale GRIBINCEA Z.

Educația mediatică-mijloc de diminuare a propagandei: abordări și tendințe actuale. În: Istoria științei universitare de la abilități propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Conferința științifică internațională consacrată aniversării a 70 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova, 7-9 octombrie 2016. Chișinău: CEP USM, 2016, pp 37-39. 44 p. ISBN 978-9975-71-831-8.
GRIBINCEA Z. Cultura sociologică a jurnalistului: aspecte formative. În: Informarea vs manipularea electoratului. Materialele Conferinței Științifice Internaționale Sondajele în campaniile electorale – percepere mediatică și evitarea manipulărilor, 20-21 februarie 2015. Chișinău: CEP USM, 2015, pp 19-24. 216 p. ISBN 978-9975-71-694-9.

Conferinţe cu participare internaţională GRIBINCEA Z.

Considerații generale privind asigurarea calității pe dimensiunea învățământului jurnalistic. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 28-29 septembrie 2016, Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 213-216. 318 p. ISBN 978-9975-71-813-4.