Zinaida Gribincea
E-mail: zinaida_gribincea@yahoo.com
Data naşterii: 21.04.1972


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
2008 – 2012: doctorand, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă informaţională, USM
2007 – 2008: studii de masterat în Psihologie, Facultatea Istorie şi Psihologie, USM
2006 – 2007: studii de masterat în Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, FJŞC, USM
2002 – 2006: studii de licenţă în Psihologie, Facultatea Istorie şi Psihologie, USM
1989 – 1993: Facultatea Biblioteconomie, USM
1979 – 1989: Şcoala medie, s. Mingir, Hînceşti
EXPERIENŢĂ:
2013- prezent: Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului, lector universitar
2005-2013: Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă informaţională, FJŞC USM, lector universitar
1993–2005: Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, şef serviciu
Premii:
• Diplomă de merit, ABRM, 2010
• Medalia jubiliară ”Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica Moldova – 50 ani”, iulie 2010
• Diplomă de merit USM; medalia „Universitatea de Stat din Moldova”, 2006
Alte activităţi:
Atelierul profesional „Indexarea coordonată a documentelor”, ABRM, BRŞA a UASM, noiembrie 2010

Masa rotundă “Catalogarea / Indexarea: reflecţii profesionale actuale”, octombrie 2010

Conferinţa anuală ABRM „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”, noiembrie 2010

Simpozionul Ştiinţific Naţional „Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică”, iulie 2010

Masa rotundă „Spaţiul public de comunicare profesională – revistele de specialitate”, aprilie 2010
Conferinţa Ştiinţifică a Bibliotecii UTM „Valorificarea potenţialului bibliotecilor universitare în contextul schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii”, martie 2010

Conferinţa ştiinţifică „Spaţiul informaţional modern – o provocare pentru biblioteci”, BRŞA a Universităţii
Agrare din Moldova, noiembrie 2009

Conferinţa corpului didactico- ştiinţific a USM, secţiunea Biblioteci, octombrie 2009

Activităţi didactico-ştiinţifice.

Cursuri ţinute:
Sociologia mass-media
Psihologia actului de creaţie
Psihologia comunicării
Organizarea informaţiei
Prelucrarea informaţiei
Negocieri şi conlicte în instituţia infodocumentară
Arhivistica
Istoria cărţii şi a bibliotecilor

Curriculumuri elaborate:
Sociologia mass-media (ciclul I, licenţă)
Psihologia actului de creaţie (ciclul I, licenţă)
Psihologia comunicării (ciclul I, licenţă)
Organizarea informaţiei (ciclul I, licenţă)
Prelucrarea informaţiei (ciclul I, licenţă)
Negocieri ţi conlicte în instituţia infodocumentară (ciclul I, licenţă)
Arhivistica ciclul I, licenţă)
Istoria cărţii şi a bibliotecilor (ciclul I, licenţă)

Publicații:
• Gribincea, Zinaida. Chintesenţa tehnologiilor lingvistice de prelucrare a informaţiei în condiţiile realităţii informaţionale actuale. In: Magazin bibliologic 2010, nr. 1-2, p.;
• Gribincea, Zinaida. Problematica asigurării lingvistice în contextul comunicării informaţiei. În : Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 10-12 decembrie, vol.1, Chişinău, 2009, p.462-464.
• Gribincea, Zinaida. Aspecte psihosociale ale activităţii bibliotecii moderne. În: InfoAgrarius, 2005, nr. 2, p. 11
• Gribincea Zinaida. Cultura informaţională – normă indispensabilă a bibliotecarului modern. În: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002, 30 sept. – 6 oct. 2003: Ştiinţe socioumanistice:rezumatele comuniărilor, vol. 2, p.339.