MASĂ ROTUNDĂ LA FJȘC DEDICATĂ ZILEI MONDIALE A LIBERTĂȚII PRESEI

În contextul aniversării la 3 mai a Zilei Mondiale a Libertății Presei, la Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova a fost organizat un eveniment științific – masă rotundă cu titlul „Accesul la informație în contextul agresiunii Rusiei în Ucraina”.

La eveniment au participat cadre didactice de la centre universitare din țară și de peste hotare, printre ele – Bogdan Oprea, dr., conf. univ. în cadrul Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea din București, care a prezentat comunicarea cu titlul „Informarea și dezinformarea în contextul conflictelor militare”.

Printre participanți la eveniment s-au mai aflat V. Moraru, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, G. Stepanov, dr. hab., prof. univ., președinte al Consiliului științific al USM, cadre didactice ale FJȘC, precum și cadre didactice de la Universitatea Neofit Rilski din Blagoevgrad, Bulgaria.

Discuțiile în cadrul evenimentului s-au axat pe fenomenul dezinformării și al propagandei într-o criză informațională profundă în contextul războiului de la hotarele țării noastre.

Totodată, invitații la eveniment s-au exprimat în favoarea perseverării în procesul de cultivare în rândul specialiștilor tineri a valorilor corecte în meserie: integritate, onestitate și corectitudine în munca de zi cu zi, iar libertatea de exprimare trebuie să rămână o valoare pentru buna funcționare a democrației.