Departamentul Comunicare și Teoria Informării

Şef-departament
Ciobanu Rodica
conferenţiar universitar, doctor
Birou 434
Telefon: 067560012

Specialitatea0321.2. Comunicare şi relaţii publice

Program de master  Relații publice și Publicitate

Specialitatea – 0322.1. Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

Program de master  Managementul Instituției Infodocumentare

Lista profesorilor