Departamentul Radio și Televiziune

Şef-departament
Victoria Bulicanu,
conferenţiar universitar interimar, doctor
Birou 402 Telefon 067560009


Laboratoare:

  1. Laboratorul instructiv radio
  2. Laboratorul instructiv TV
  3. Postul de radio on-line „Unda Liberă Terrabit”

Specialitatea –  0321.1 Jurnalism și procese mediatice

Program de master – Talk-show-ul radiotelevizat


 

Cadre Didactice: