Specialitatea: Servicii Informaţionale şi Socioculturale

Specialitatea: Servicii Informaţionale şi Socioculturale

Informația este o resursă importantă în operațiunile cotidiene ale persoanelor fizice, organizațiilor și societăţii. Procesele de producere, comunicare şi utilizare a informaţiei au devenit esenţiale pentru dezvoltarea ulterioară a societăţii, amplificând studierea şi cercetarea acestora în toate domeniile cunoaşterii.

Servicii informaţionale şi socioculturale reprezintă o specialitate praxiologică orientată spre următoarele direcţii – crearea, gestionarea şi evaluarea serviciilor informaţionale, sociale şi culturale; prestarea serviciilor informaţionale pentru utilizatori individuali, colectivi şi instituţionali; coordonarea serviciilor socio-culturale în administraţia publică locală, centrală; instruirea diferitor categorii de utilizatori privind furnizarea de servicii informaţionale; gestionarea proiectelor comunitare.

Obiectul activităţii profesionale: gama serviciilor informaţionale în regim tradiţional şi electronic, documentare, sociale şi culturale; diferite categorii de utilizatori individuali, colectivi şi instituţionali. Obiectivele şi direcţiile activităţii profesionale: crearea, administrarea şi evaluarea serviciilor informaţionale, documentare, sociale şi culturale, inclusiv livrarea serviciilor informaţionale în mediul electronic, furnizarea serviciilor de informare utilitare.

Finalitatea programului: licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Servicii informaţionale şi socioculturale. Titlul prevede un sistem întreg de competenţe, obţinute în baza programului de studii, incluzând discipline fundamentale şi specializate, combinate cu cele generale şi opţionale, presupunând realizarea calitativă a stagiilor de practică. Examenele de licenţă şi teza de licenţă trebuie să demonstreze însuşirea capacităţilor de creare, prelucrare, organizare, selectare, analiza, sintetizare, difuzare şi conservare a informaţiei pe orice suport.

Titlul de „Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării” le va permite absolvenţilor să se afirme ca: gestionari de servicii de informare în regim offline şi online; animatori culturali; coordonatori de proiecte comunitare; administratori de servicii de informaţii publice; bibliotecari; formatori în informare şi documentare; difuzori/distribuitori de carte; merchandiseri; arhivari etc.

Disciplinele din planul de studii sunt eşalonate în conformitate cu concepţia pregătirii specialistului în Servicii informaţionale şi socioculturale, asigurând formarea competenţelor profesionale, realizată prin corelarea componentei de orientare socio-umanistică (Filosofia şi Logica comunicării, Sociologia comunicării, Psihologia comunicării, Politologie), componentei generale (Limba străină pentru comunicare, tehnologiile informaţionale de comunicare), cât şi componentei de discipline fundamentale (Introducere în ştiinţele comunicării, Introducere în ştiinţe ale informării, Organizarea informaţiei şi taxonomia cunoaşterii, Prelucrarea informaţiei, Produse şi servicii infodocumentare, Teoria şi tehnica redactării, Legislaţia şi deontologia comunicării, Platforme mediatice digitale). Componentă de orientare spre specialitate include modulele: Resurse informaţionale, Produse şi servicii informaţionale şi socioculturale, Incluziunea socială a instituţiei infodocumentare, Management în structuri infodocumentare, Comportamentul utilizatorilor, Managementul activităţilor socioculturale, Tehnologii informaţionale în structuri infodocumentare, Sisteme şi reţele de informare, Colecţii şi biblioteci digitale etc.

Ciclurile obligatorii sunt completate cu cele opţionale, determinate de libera alegere a studenţilor, îmbinând, astfel, asigurarea unui nivel înalt de pregătire profesională cu interesele specifice ale viitorilor licenţiaţi. Astfel, pregătirea teoretică şi practică reprezintă un complex de competenţe care corespund cerinţelor pieţii de muncă.