Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului

Şef-departament
Mariana Tacu
conferenţiar universitar, doctor in științe politice
Birou 419     Telefon  067560008


Laboratoare:

  1. Centrul editorial-poligrafic
  2. Laboratorul crossmedia

Specialitatea –  0321.1 Jurnalism și procese mediatice

Program de master – Managementul Instituţiei Media


Cadre Didactice:

Georgeta Stepanov, dr hab., prof. univ.                              Mariana Tacu, dr., conf. univ.

Mihai Guzun, dr., conf. univ.                                                  Laura Tugarev, dr., lector univ.

Mihai Lescu, dr. conf. univ.                                                    Mariana Toacă, dr., lector univ.

Ana Viziru-Stegarescu, lector univ.                                     Oxana Rusnac , lector univ.

Vasile Spinei, lector univ.                                                       Vadim Drelinschi , lector univ.    

Ludmila Rusnac , dr., lector univ                                        Irina Mațenco , lector univ

Ecaterina Deleu , lector univ                                                Ludmila Malcoci, dr, hab., prof. univ.

Victor Moraru, dr. hab., prof. univ., membru-cor. al AȘM

  

 

Lista Publicațiilor