Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea de Stat din Moldova

Mesajul Decanului

Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicări a Universității de Stat din Moldova, înființată în 1980 este, întâi de toate, un bastion al instruirii luptătorilor pentru adevăr și dreptate, o instituție care promovează valorile europene în pregătirea viitorilor jurnaliști și comunicatori, meserii extrem de solicitate actualmente pe piața muncii. Standardele educaţionale adoptate la Facultate promovează profesionalismul, libertatea cugetării, responsabilitatea socială şi spiritul de creaţie, iar echipamentul din laboratoarele instructive de radio și TV asigură în măsură deplină pregătirea studenţilor în baza tehnologiilor informaţionale moderne. Facultatea este deschisă pentru toţi acei care împărtăşesc aceste opţiuni, salutând şi sprijinind iniţiativele studenţilor şi ale profesorilor. Misiunea principală a Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, în acord cu misiunea Universității de Stat din Moldova este de a asigura un învățământ modern, centrat pe student prin excelența cunoașterii și formarea competențelor și caracterelor, în care activitățile instructiv-didactice, științifice și organizaționale se combină armonios cu modelul academic al celei mai mari universități din Republica Moldova, pentru a oferi oportunități de dezvoltare profesională și personală adaptate nevoilor și intereselor studenților.

VĂ AȘTEPTĂM LA FJȘC!!!

News and Announcements

Susţinerea prealabilă a tezelor de licență

Susţinerea prealabilă  a tezelor de licență la Specialitatea Jurnalism,  Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului va avea loc în zilele de 17 – 18 februarie 2016 la ...
Comunicare Publică

Subiecte pentru examenul de licenţă 2016

Subiectele pentru examenul de licenţă 2016 Specialitatea Jurnalism   Caracteristica şi particularităţile informaţiei de presă. Reguli şi tehnici… Read more ...
Subiecte pentru examenul de licenta 2016 - Facultatea Jurnalism

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice

EDIŢIA JUBILIARĂ Ediţia XX La data de 24 februarie 2016, la ora 11:00 în cadrul Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării  se va desfăşura Sesiunea naţională ...
Contact us!

    Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved